Clicks89

Nahulog ang Pope sa Mass, Geneva, Switzerland

Tesa
Nahulog si Pope Francis sa pagtatapos ng Misa sa Geneva noong Hunyo 21.