언어
댓글 쓰기…
joem 이(가) 이 게시물을 Živočišná strava - omyl minulosti! (dokument) 에 언급했습니다.
TULÁK
Monku, fakt reaguješ jen na to nosné?Tak dík.
Jovana
Viléme - štěstí v pravdě v novém roce 2013
www.youtube.com/watch
TULÁK
Musím se ti omluvit Kapibaro, že se ti ode mě dostalo nevřelého přijetí.Byla jsem oprávněně napomenuta.Omlouvám se ti.
pařez
kapibara — 30.12.2012 11:23:56:

"TULÁK: Poslouchejte ty, kteří vás vedou ... To ale neřekl Ježíš ♥ Ten dbal na to aby se každý obracel do svého nitra a tam hledal odpovědi. Ne u lidí."

Toto ale také nejsou Kristova slova - on nás varoval před tím, obychom konali okázale dobré skutky a modlitby - raději ve skrytu. To ale neznamená, že bychom se měli modlit pouze ve skrytu - zvažte tento úryvek:
더보기
TULÁK
Písmo Svaté v plném rozsahu neberete Viléme.Katechismus vůbec nezmiňuju.Pak nemáme na čem společném stavět.Na apokryfech?Jdi!Tak dobře.Můžeme si pouštět písničky a popíjet kapučínko a povídat si o živočišné stravě.
Žito
Nejmilejší bratře Viléme!
Vilém
SESTRO TULAČKO

UPŘÍMNĚ RÁD BYCH VÁM TÍMTO ODPOVĚDĚL NA VÁŠ PÍSEMNÝ PŘÍSPĚVEK ZE DNE 30.12. 2012 11:28:40.

TAKŽE, MOHU VÁS UBEZPEČIT, ŽE BRATR VILÉM A BRATR KAPIBARO NEJSOU TUDÍŽ JEDEN ČLOVĚK.
HOVOŘILA JSTE TAKÉ O KAMARÁDECH...
UPŘÍMNĚ ZE SRDCE, POKUD BRATR KAPIBARO PŘÍJME MOU NÁBÍDKU K UPŘÍMNÉMU PŘÁTELSTVÍ, BUDU OPRAVDU VELICE VDĚČNÝ.… 더보기
pařez
kapibara — 30.12.2012 10:48:50:

"Jak? Bez nějakých organizací a spolků ... ....pravá Církev Pána Ježíše Krista je niterná záležitost..."

Děkuji za odpověď. Vzal bych to popořádku - odkud vlastně víme něco o Ježíši Kristu? Především z Bible, mimobiblické zprávy (Josef Flavius, Tacitus jsou příliš struční). Kdo rozhodl, které spisy budou tvořit - Církev (od 2. století byly uznávány listy sv. … 더보기
TULÁK
To ona chodí, Irbisi. Ten její názor sdílí.Že, Zino?
Irbis
zina — 30.12.2012 11:02:52:
dnešní papež je spojencem antikrista.

zino, radši už držte svojí prořízlou pusu na zámku. Aby vás to pak nemrzelo. Takhle se rouhat a křivě obviňovat. Víme, že máte určité komplexy vůči papeži Benediktu XVI., ale nemusíte ho každou chvíli pomlouvat. Možná by bylo dobré zajít ke sv. zpovědi. Tohle je už vážně asi choroba.
TULÁK
Viléme? ne, to není Vilém.Kapibaro, máš tady kamarády.Nechcete si založit nějaké nové stránky?Abychom vám nepřekáželi se svými katolickými názory.Když už se tak tato stránka prezentuje jako katolická je nejlepší.Katolíka, aby tady pohledal.
kapibara
TULÁK: Poslouchejte ty, kteří vás vedou ... To ale neřekl Ježíš ♥ Ten dbal na to aby se každý obracel do svého nitra a tam hledal odpovědi. Ne u lidí.
TULÁK
můj řízením Božím odeslaný komentář, ten před Tvým formálním
... smekám před tebou Zinočko!Má to grády.
TULÁK
17Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.Židům 12kap.
Kapibaro, koho tím Písmo myslí?Nebo neuznáváš Písmo Svaté?
kapibara
Jak? Bez nějakých organizací a spolků které jsou z hlediska ovlivňování člověka zvenčí velmi nebezpečné, čili pravá Církev Pána Ježíše Krista je niterná záležitost, taková že člověk celým srdcem touží po dokonalé lásce, dobru, pravdě, moudrosti, inteligenci, prostě dokonalosti a pracuje na sobě bez vnějších vlivů a bez nějaých zakomplexovaných rádoby vůdců. Opět budu citovat Ježíšova slova: "Buďte dokonalí, přibližte se v dokonalosti nebeskému Otci!".
pařez
Marki -
"...domníval jsem se, že je to snad druhý příchod Našeho Pána, který se měl (má) udát podle Mayského kalendáře,a tak v Mexiku..."
Tak to jsem nevěděl.

kapibara — 29.12.2012 14:24:08:
Na každém pojetí církve se dají najít věci ke kritizování, zvlášť, když se někdo rozhodne absolutizovat určité hledisko, a pominout ta, co nezapadají do vlastního přístupu. Teprve až se sám pokusí … 더보기
kapibara
Přijde mi že význam toho co myslel Ježíš "Církev" nebylo lidmi pochopeno. Sám Ježíš říkal: Když se modlíte nebuďte jako ti pokrytci v chrámu aby vás každý viděl, je to Otec který vás vidí ne lidé!
Marki
pařez — 29.12.2012 12:33:16:
Prvního velkého přijetí se Ježíši v Mexiku dostalo po zjeveni Panny Marie v Guadalupe - pod jeho vlivem došlo k hromadnému obrácení domorodého obyvatelstva k Ježíši. Takže na tom, že je Ježíš v Mexiku, nic divného není.

-------------------------------------------------------------


Mě to právě překvapilo, protože takový výjev neznám. domníval jsem se, že je to snad … 더보기
kapibara
k tomu mám jediné, po odchodu Ježíše do nebes netrvalo lidem dlouho aby jeho učení bylo lidmi zobřadněno a zfanatizováno, lidé jsou takové povahy dělat před bohem vše jenom tak na oko a rádi vzhlíží jeden k druhému. Ježíš řekl,: Udeří pastýře a stádo se rozprchne
pařez
kapibara — 29.12.2012 12:58:50
"...tímto pro mne všechna pozemská náboženství odpadají..."

Vlastně se s touto větou lze ztotožnit - pokud chápu "pozemská náboženství" těmi náboženstvími, které jsou založeny člověkem. Problém je, že je to možno chápat také jako všechna náboženství, existující na zemi, a pak se musím zeptat, jak se stavíte k náboženství, které založil Ježíš - existuje přece dost … 더보기
kapibara
Ježíš řekl: Kdo mě následuje, musí všechno opustit: dům, rodiče, způsob myšlení, i sám život 더보기
kapibara
Obrázek je prostě jen pozadím, chytl mě za srdce.... a já s žádnou pozemskou církví nejsem, já se držím jenom učení Ježíšova a on je v mém srdci a srdcem se řídím, jak Ježíš říkal, nikomu kromě boha se nebudeš klanět a ani ho ctít takže tímto pro mne všechna pozemská náboženství odpadají, je to jen vzhlížení člověka k člověku ♥
pařez
Promiňte, na ten film teď nemám čas, o "vytržením" nic moc nevím, sv. Pavel o tom někde píše v souvislosti s příchodem Krista - osobně to vnímám jen jako "technický detail" uskutečnění druhého příchodu Krista, který záleží na záměru Boha, jakým způsobem uskuteční Kristův příchod.
Proč by mělo dojít k vytržení věřících před příchodem Satana (Šelmy, Antikrista) na zemi? Vždyť kniha Zjevení i Daniel píší o tom, že věřící budou zkoušeni, bude proti nim vedena válka a budou poraženi?
kapibara
Já věřím na nanebevzetí "vytržení" věřících před kataklyzmatem a před příchodem satana na zemi které se popisuje v bibli...... viz. film CHVÍLE POTÉ
pařez
Prvního velkého přijetí se Ježíši v Mexiku dostalo po zjeveni Panny Marie v Guadalupe - pod jeho vlivem došlo k hromadnému obrácení domorodého obyvatelstva k Ježíši. Takže na tom, že je Ježíš v Mexiku, nic divného není.

Osobně by mě zajímalo myšlenkové pozadí Vašeho komentáře
kapibara — 28.12.2012 22:09:40:
Já osobně věřím, že před "koncem (hmotného) světa" nastane období, kdy lidé budou žít … 더보기
kapibara
Jo mám tu, udělal jsem ve photoshopu Ježíše v barvě oblečení které viděla a zapsala Maria Valtorta:

jezis_valtorta.png
kostelník
Až se oholím, jdu na návštěvu. Ne ke Kuťákům, co bych tam dělal? Půjdou přece na procházku.
kostelník
Jaký máš ještě Ježíše?
kapibara
Ano to je Ježíš v mexiku ♥
Marki
Kapibaro, nesouvisí to z videem, ale co znamená ten tvůj obrázek v profilu? To je Ježíš v Mexiku u pyramid Mayů?
Co to znamená?

@kapibara