Clicks266

Spolu zvedneme sloup Panny Marie v Praze

Sloup a sochu vytvořil dle originálu sochař Petr Váňa. Kázal jsem 16.6.2019 smutně, neboť včera městští strážníci protizákonně parkováním auta znemožnili sloup začít zvedat - stavět. "Vysedíme" to …More
Sloup a sochu vytvořil dle originálu sochař Petr Váňa. Kázal jsem 16.6.2019 smutně, neboť včera městští strážníci protizákonně parkováním auta znemožnili sloup začít zvedat - stavět. "Vysedíme" to na místě se strážníky. Naše trpělivost bude větší než jejich, s pomocí Boží.
Zedad
Protestanti se přereformovali do neblahoslavení P. Marie, do nevíry v eucharistii atd. Mistr Jan Hus ani J. Kalvin je to neučili.
Zedad
Možná se ptejme, kolik je mezi Piráty evangelíků
PetraB
Je mezi nimi hodně husitů. Př. Ivan Bartoš a jeho žena Lydie.
Zedad
Řeč symbolu Mariánského sloupu evangelíci vyhodnocují tak, že odmítají blahoslavit Pannu Marii.
Libor Halik likes this.
2 more comments from Zedad
Zedad
To se snad dělo jenom za komunismu - postavení dodávky na místo, kde má stát sloup
Libor Halik likes this.
Zedad
Odpusť nám, Pane Ježíši
Zedad and 3 more users like this.
Zedad likes this.
pehol likes this.
apredsasatoci likes this.
alan.koller likes this.