언어

클릭 수
2천
† Poďme s úprimnosťou k Ježišovi

www.evanjelizacia.eu Mt 5, 20-26 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom … 더보기