Clicks460

Pochod homosexuálů. Kristus chtěl, aby papežové šli po vodě. Zázraky v Africe

Libor Halik
1. Korintským 3,9-21; Evangelium sv. Matouše 14,19-36. Sv. Petr šel po vodě
Public domain