Language Contact
Please type your posting here

Sem jen hloupej zahradník.
Ale hezká hudba.
Je rozhodně moc hezké velebit Hospodina,ukázat mu že je námi opravdu milován.
A vlastně i sebe utvrdit z lásky k němu.
Tak eště kdyby to byl koncert kde putuje výtěžek na pomoc potřebným.
Tak to by pak opravdu nemělo chybu.

Figlia mažu, protože nemluví plodně k věci. Je tu zbytečný.

Pane nekonečně milosrdný, který na nás shlížíš z všehomíra, osviť duše našich bližních, aby v nich nalezli krásu Tvé nekonečné Lásky a upustili od hříchů ne ze strachu z Tebe, ale z Lásky k Tobě