Jazyk

Pozretia
1,9 tis.
Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti

Libor Halik 10 5
Zde nejdůležitějších 17 min z 1h33min: 7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: ...sľúbil náš Pán … Viac
Libor Halik zmienil tento príspevok v Nejdříve v Česku se Židé obrátí ke Kristu !.
Libor Halik
Bůh zázrakem odměnil víru P. Pavla Dokládala poté, kdy řekl: vyzývám nás všechny, abychom s hlubokou důvěrou svěřili a zasvětili naši vlast - slunce bylo objednáno na 12:00 - na zasvěcení, tak jako ve Fatimě, neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ní zasvětili tuto zem a všechny její obyvatele osobně nebo zástupně Bohu, všechny obyvatele. (L: Slunce poté vysvitlo, ač předtím pršelo!) Vyzývám… Viac
Libor Halik
Nejdůležitější části zasvěcení. P. Pavel Dokládal a ostatní: Dnes jako pasáčci, před 100 lety v Cova da Iria v portugalské vesničce Fatimo, stojíme před Tebou, naše Bílá paní a za sebe i za ty, kdo Boha neznají, Jemu se neklanějí, v Něho nedoufají a jeho nemilují, říkáme Maria tvé výzvě: ano, chceme, fiat......
P. Pavel Dokládal a lid: Voláme, svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrně… Viac
warez
henta kacír nikdy nemôže byť mučeník. Lebo nevylial krv za Ježiša Krista, ale za svoju pýchu a tvrdohlavosť. A už vôbec nie Luther, ktorý mal na svedomí vraždu (súboj), porušenie sľubov, smilstvo, cudzoložstvo, klamstvo, nenávisť, zlomyselnosť, vzostup islamu v Európe a 10000 mŕtvych v občianskych vojnách ktoré rozpútal. + tisíce umučených katolíkov, ktorých umučili reformátori len preto, že … Viac
warez
nebol by som si až taký istý...
apredsasatoci
mike084 ale hus je mucenik...ty si proti Panne Marii, matky Jezisovej?
Libor Halik
Vede-li však slepý slepého, jistě oba padnou do jámy! (Mat.15,14b) Také celý Starý zákon @henta , kdy nebyli sesazováni aronští kněží ani levíti, ač v dobách apostasí též padli do těžkých hříchů i modloslužby s ostatními Izraelci. Aronským knězem byl i tatínek sv. Jana Křtitele. Aronské kněžstvo nebylo zbaveno kněžství až do času, kdy Kristus ustanovil nové kněžské svěcení Melchisedechovské. … Viac
Libor Halik
Neznáte Bibli @henta , jinak byste věděla, že když biskup TAJNĚ těžce zhřeší, neznamená to, že přestal být pro křesťany biskupem. Když ten biskup zemře v tajném či veřejném smrtelném hříchu, jde on do pekla navěky. Bude-li ten biskup VEŘEJNĚ šířit lži, přivede do pekla i ty posluchače, kteří neznají evangelium. Skrývá-li své smrtelné hříchy a bludy, nemusí přivést do pekla posluchače. Protože … Viac