Language

Clicks
4.4K
Gloria.TV News on the 9th of February 2017

Gloria.TV News 13 4
Language of the Abortion Lobby: Pope Francis marked the Italian “Day for Life” adopting the abortion lobby’s euphemism “interruption of pregnancy” in place of language that accurately describes the … More
Hoki
Arcibiskup Gänswein ti Libore vysvětluje, že tu nemáme dva papeže a přesto tvrdíš, že Benedikt měl v úmyslu zřídit dvojpapežství a jeho rezignace je neplatná s ohledem na kanonické právo. Současně tě vzrušuje konference Sesazení papeže, přičemž v tvém pojetí je papežem vlastně stále Benedikt. Ujasni si tedy prosím svůj úhel pohledu, pokud prohlašuješ Františka za antipapeže a dokonce heretika a … More
Libor Halik
Sesazení papeže: 30.-31.3.2017 bude mezinárodní vědecký kongres na téma, "Sesazení papeže". Kongres se koná ve Sceaux ve Francii a je organizován, mimo jinými, I. pařížskou univerzitou, Auvergne, Paříží jih a Institutem právních věd a filozofie na Sorbonně. O sesazení papeže 30.-31.3.2017 vědecká konference
The Deposition of a Pope: On March 30 and 31 there will be an international scientific … More
Libor Halik
Arcibiskup Gänswein, který slouží jako osobní tajemník emeritního papeže i jako prefekt papežského domu, prohlásil, že Benedikt se nevzdal papežství jako papež Celestýn V. v třináctém století, ale spíše se snaží pokračovat v Petrově úřadu způsobem, který by byl přiměřenější jeho chatrnému zdraví.
‚Opustil papežský trůn, a přesto se krokem, jejž 11. února 2013 učinil, nevzdal tohoto úřadu,‘ … More
Hoki
Pravoslavný kněz Libor Halík, který je z nějakého důvodu bez pravidelného kněžského platu jak uvádí, se soustavně a dlouhodobě naváží do římskokatolické církve a inzultuje její představitelů. Uvádí nesmyslná, lživá a paušální tvrzení, že papež František je nevěřící a heretik, že němečtí biskupové většinou nevěří v Boží Trojici a jsou pro rozvody... Dotyčný dále uvádí, že je pronásledován Jidáši, … More
Hoki
Libor Halík je komorníkem Benedikta XVI. ? Libor ví přesně, co by měl dělat papež, bývalý papež, budoucí papež... Jenže už není čas husitských válek Libore a ptát se kardinála Brandmullera také asi nikdo nebude. Nebo máš snad dojem, že tento má nějaké vyšší kompetence? Ale možná je to dáno věkem - je to především akademik, je mu 88 a kardinálem se stal v 81 letech, což byl spíše projev cti. … More
Hoki
Libore, prosím, nemluv nemoudře. Mnohokrát a zcela zřetelně zaznělo od samotného Benedikta, jak tomu je a jaký má názor. Ty si ale stále povedeš svou, všemu navzdory. Máš-li uši k slyšení, pak je využívej.
------------------------------------
Libor Halik před 2 hodinami

Sesadit papeže je možné pokud není papežem, ale je antipapežem. Čili v případě dnešního Františka - Bergoglia. … More
Libor Halik mentioned this post in O sesazení papeže 30.-31.3.2017 vědecká konference.
GJA Taylor
Oh Lord, when will you rid us of this affront to Saint Francis of Assisi. This pope takes his holy name , but is so arrogant, he is not fit to take the name Saint Francis.
Almighty God take him back to Argentina where he can eat with his sister and nephew and stay well clear of the media. Amen.
Stonka Ziemniaczana
Very simple: Pope Francis considers abortion just the interruption of pregnancy.
Theological result - fetus is not the human - that's what PF thinks.
There is no other logical explanation.
Sunamis 46
the future will only bring more bad news from the vatrican
so we should get prepared
Holy Cannoli
Yes But: The editor of Civilta Cattolica is Father Antonio Spadaro, a key adviser (read: sycophant, yes-man, bootlicker, brown-noser, toady, flatterer, flunky, doormat, stooge) to Pope Francis. Deputy editor Father Giancarlo Pani questioned whether the statement by St. John Paul II in Ordinatio Sacerdotalis is an authoritative and binding statement of the Church magisterium. The Congregation … More
Fischl
maybe these universities are considering an interruption of papacy