Clicks821

Tymczasem u luteranów w Ameryce. Tak świętują 50-lecie wprowadzenia „kapłaństwa” kobiet - 9.08.2019

POMÓDLMY SIĘ ZA TE BIEDNE NIEWIASTY ...
VivaCristoReyPoland likes this.
One more comment from ŚW.FILOMENA
Wśród większości heretyckich wspólnot jest normą, że kobieta sprawuję funkcję „kapłana”. Jeden z takich „Kościołów” właśnie świętował 50-lecie wprowadzenia takiej możliwości.
Sam fakt, jak rozpoczyna się „nabożeństwo” mówi wiele zarówno o powadze religii jak i samej wierze…
kontrrewolucja.net/kosciol/tymczasem-u-pro…