Clicks275

14.2.2019 František jmenoval sodomitu camerlengem pro papežské volby !

Překlad: Kraluj nám Kriste, vždy a všude! Vítám vás ve vysílání rádia Krista Krále a zvu vás na zprávy info Twitter. Katolická církev má nového kardinála camerlenga (komořího), který bude řídit …More
Překlad: Kraluj nám Kriste, vždy a všude! Vítám vás ve vysílání rádia Krista Krále a zvu vás na zprávy info Twitter. Katolická církev má nového kardinála camerlenga (komořího), který bude řídit svatý stolec po smrti papeže, a stal se jím 71-letý americký kardinál Kevin Farrell. Rozhodnutí Františka o jmenování nového camerlenga kardinála Kevina Farrella je velmi pochybné. Na profilu kněze Vladimíra Maloty čteme: Od včera má Katolická církev nového kardinála camerlenga a katolíci věrní Pánu Ježíši mají další důvod k smutku, starostem a utrpení. Protože camerlengem a tak číslem jedna pro čas sedevacance (bezpapežství) a konkláve (voleb nového papeže) se stal duchovní, který má pozoruhodnou schopnost nevidění sodomského hříchu a to i nejtěžších kalibrů blízko blizoučko kolem sebe. Nejprve byl blízko jednoho velkého sodomity a nic neviděl a neslyšel. Potom se nacházel náhodou v blízkosti jiného velkého sodomity. Také nic neviděl ani neslyšel. Možná proto, že tento sodomita ho bleskurychle vysvětil na biskupa, a pak žili společně v jednom bytě. A kde to? V sodomské části Washingtonu. Když se velký sodomita washingtonský stal poradcem současného biskupa Říma v záležitostech jmenování biskupů v USA, tak i jeho spolubydlící, nevidoucí, byl povýšen a stal se prefektem kongregace pro záležitosti rodiny. A tak zorganizoval setkání katolických rodin v Dublinu, aby tam sodomitům nachystal největší oslavu. A teď taková postava má řídit svatým stolec v období nejvíc rozhodujícím jako je sedevakance (bezpapežství) a konkláve (volení nového papeže)!Nedostává se mi slov! Přes různá prohlášení a médiální kličkování, se sodomskému gangu škrtícímu církev, mystické tělo Kristovo, se vede dobře a dokonce stále lépe. Církev je v rukách bídáků a rouhačů, ale nástupci apoštolů, se jako tchořiukryli do děr ze strachu. Myslí jen na to, aby si udrželi své pozice. Prokletá čeládka povzbuzovaná nedostatkem odporu dělá vše co chce. My alespoň plačme z bezmoci a bolesti, ale i smutkem za naše hříchy. Pohrdaný Beránek zatriumfuje a všechny na soud před sebe pozve, abychom mu pak, ač jsou tyto naše slzy z bezmoci a z bolesti, byli schopni mu je darovat. Kněz Vladimír Małota
Mates5485 and 2 more users like this.
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! Witam państwa na antenie radia Chrystusa Króla i zapraszam na wiadomości info Twitter. Kościół Katolicki ma nowego kardynała kamerlengo który będzie zarządzał stolicą apostolską po śmierci papieża a został nim 71 letni amerykański kardynał Kevin Farrell. Decyzja Franciszka o mianowaniu nowego kamerlinga kardynała Kevina Farrella jest bardzo wątpliwa. Na …More
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! Witam państwa na antenie radia Chrystusa Króla i zapraszam na wiadomości info Twitter. Kościół Katolicki ma nowego kardynała kamerlengo który będzie zarządzał stolicą apostolską po śmierci papieża a został nim 71 letni amerykański kardynał Kevin Farrell. Decyzja Franciszka o mianowaniu nowego kamerlinga kardynała Kevina Farrella jest bardzo wątpliwa. Na profilu księdza Włodzimierza Małoty czytame: Od wczoraj Kościół Katolicki ma nowego kardynała kamerlinga a katolicy wierni Panu Jezusowi mają kolejny powód do smutku, zmartwień i cierpienia, bo kamerlingem a więc numerem jeden w czasie sedewacante i konklawe został duchowny, który ma niezwykłą zdolność niewidzenia sodomii i to nawet w najcięższych gatunkach blisko bliziutko wokół siebie. Wpierw był blisko jednego wielkiego sodomity i nic nie widział ani nie słyszał. Potem znalazł się przypadkiem blisko innego Wielkiego sodomity. Też nic nie widział ani nie słyszał. Może dlatego że ten sodomita ekspresowo wypromował go na biskupa a potem razem zamieszkali w jednym apartamencie! A jakże! W dzielnicy sodomitów Waszyngtonie. Gdy Wielki sodomita waszyngtoński został doradcą obecnego biskupa Rzymu w sprawach nominacji biskupów w USA, i jego współmieszkaniec niewidzący poszedł wyszżej i został prefektem kongregacji do spraw rodziny. I tak zorganizował spotkanie rodzin katolickich w Dublinie, by to właśnie sodomitą sprawić tam największą frajdę. I teraz taka postać ma kierować stolicą apostolską w okresie najbardziej delikatnym jakim jest sedewakante i konklawe. Słów brakuje. Wbrew różnym deklaracją sztutkom medialnym, sodomski gang poniewierający kościołem, mistycznym ciałem Chrystusa, ma się dobrze a nawet coraz lepiej. Kościół w rękach łajdaków i szyderców. A następcy apostołów jak tchórze pochowali się po kątach ze strachu myśląc tylko o zachowaniu swych stołków. Bezbożna hałastra rozuchwalona brakiem oporu robi wszystko co chce. My przynajmniej płaczmy z bezsilności i bólu, ale i z żalu za nasze grzechy. Baranek sponiewierany zatriumfuje i wszystkich na sąd przed siebie wezwie, żebyśmy mu wtedy choćby te nasze łzy bezsilności i bólu mogli ofiarować. Ksiądz Włodzimierz Małota
Quas Primas likes this.