Language

Clicks
4.3k
Zastavme genocídu menom potrat

michal144
Modlitba o úctu k životu Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí … [More]