Jazyk

Zobrazení
2,1 tis.
Sv. Gabriel Urgebadze (+1995 Gruzie) (české tit.)

Libor Halik 2 2
Např. film "Pokání" natočil r.1984 jeho duchovní žák. "Otče, mám rozbité auto. Do hor určitě nedojede. Ale trval na svém, a vyjeli jsme. Jak začalo strmé stoupání, cítím, že se auto zastavuje. Otec … Více
Libor Halik zmínil tento příspěvek v Diadémy starce - sv. Gabriel Urgebadze (české titulky).
Libor Halik
Titulky ve videu: V hlavním městě Sovětské socialistické republiky Gruzie, v Tbilisi,
v nejateističtějších 60. letech 20.století se objevil jurodivý
mnich. Chodil v hadrech, či klobouku, či sbíral almužnu,
nebo rozdával peníze chudým. Přímo na ulicích kázal křesťanství.
Hlasitě volal lidi k pokání.
Říkali mu otec Gabriel, gruzínsky "Mama Gabrieli."
Otec Gabriel často chodil s tabulkou na prsou: "… Více
Stylita
Prorokoval i o době Antikrista:
Svatý Gavriil Ugrebadze (Gruzie, +1995)
Stoupenci Antikrista budou chodit do církve, budou se křtít a budou kázat přikázáním evangelia. Poznáte je jen dle zlých skutků. Přijetí pečeti Antikrista 666 na pravou ruku a čelo bude zpočátku dobrovolné. Až bude Antikrist světovládcem, bude povinné. Kteří pečeť nepřijmou, označí za zrádce. Tehdy musíte utéci do lesa ve … Více