Clicks36

Bać się trzeba Boga, nie ludzi - ks. Piotr Glas

frondziak