Clicks778

AŤ ŽJE SAMSON

Sulika
842
ŽIVOTEM UČEDNÍKA NE JINAK...PŘEJI K 65. NAROZENINÁM
snakee
charismatické pivo, ty starý barane
Samson1
Aáááá, šnek něco zkaženého sněd. Nebo zase chlastal???
snakee
m
snakee
One more comment from snakee
snakee
Otec Eirene
Ak už spomínate epiklézu, ja ju vidím takto:
sites.google.com/…/epikleza
Samson1 likes this.
Samson1
Hento ono to nějak začíná In nómime + Patris, et Filii, et Spíritus Sanci. To přeci stačí, všechno se dělá v Jeho jménu, celé Trojice. Už aby ti to i Eliášovi došlo. V mnohém mu dávám za pravdu, ale následovat ho nebudu, jsem římský katolík.
Samson1
Monku monku. Já nemám srdce plné toho co píšeš, jen jsem psal o věcech, které jsou pravdivými skutečnostmi života. Na moje zápraží se posadí čtyři slepice a já potom musím odklízet kuřince. Ba právě. Když s toho nedělám vědu a trpělivě snesu ty cizí slepice může to být něco o srdci člověka a o jeho trpělivosti. Třeba toto: Ježíš, který naše srdce láskou svou rozohňuje, hlubokou pokorou a …More
Monku monku. Já nemám srdce plné toho co píšeš, jen jsem psal o věcech, které jsou pravdivými skutečnostmi života. Na moje zápraží se posadí čtyři slepice a já potom musím odklízet kuřince. Ba právě. Když s toho nedělám vědu a trpělivě snesu ty cizí slepice může to být něco o srdci člověka a o jeho trpělivosti. Třeba toto: Ježíš, který naše srdce láskou svou rozohňuje, hlubokou pokorou a mírností, svatostí naplňuje. To je tajemství s čtvrtého desátku růžence k Duchu svatému. Já se nebavil s tebou, ale s Vilémem a na sobě ironizoval kuřince před vlastními dveřmi. Ty potom o mně píšeš jak o dědkovi, který potřebuje pemprsky. No bravo jinochu z řádu rytířů kulatého stolu.
AŤ ŽJE SAMSON
Slyšte, slyšte... čuňátko promluvilo... a písmenko nalezlo. Jak obsáhlé texty sepsal a kolik toho vložil? Jeho posledních šest vkladů bylo jen o slepičích hovínkách. A proč? Já vážně nevím.... Asi už je takový. Čím srdce přetéká, to ústa mluví a ruka píše. Zkuste ještě sedmý vklad a budu si myslet něco neslušného.
alino
Ne jen nedávno. taky dávno a to již několikrát,
Samson1
Hoki nezlob se na mne. Já bych na ten cirkus s papežem nešel. Tečka. Ať to vezmeš s které strany chceš, tak prostě hiearchie katolické církve dávno vystrkuje zadek na Pána. Satanův kouř v církvi je realita. Proč chceš stále obalovat to, co smrdí do pozlátka. Děcko se posralo a je třeba přebalovat.
Samson1
Tůhle jsem zapomněl zavřít dveře a vlezly mi až do kuchyně, ale kuřinec ještě nestihly. No ale trpělivost, že.
5 more comments from Samson1
Samson1
No, už jsem se Viléme lekl, že je to na mně. Mně chodí před práh cizí slepice a občas musím odkopnout slepičák, kuřinec obecný.
Samson1
Hoki, ty jsi ještě nepochopil, že můžu být v kostele a být rozptýlen myšlenkami na ženské. Nedělej prosím furt ze sebe vola.
Samson1
Jak může Bůh budovat svou církev bez lidí. Hmm Ježíš pověřil své služebníky službou a pokud jsou ve spojení s ním, potom stejně jedná skrze člověka. Boha můžeme příjímat ve vícero způsobech. Slově, Božím, ve svátostech, v bratřích a sestrách, církvi a vše koná Pán, my můžeme jen skrze něho, s ním a v něm. Duch svatý dává úřady i charismata, jedny povolal jako pastýř, jiné jako kazatele pod …More
Jak může Bůh budovat svou církev bez lidí. Hmm Ježíš pověřil své služebníky službou a pokud jsou ve spojení s ním, potom stejně jedná skrze člověka. Boha můžeme příjímat ve vícero způsobech. Slově, Božím, ve svátostech, v bratřích a sestrách, církvi a vše koná Pán, my můžeme jen skrze něho, s ním a v něm. Duch svatý dává úřady i charismata, jedny povolal jako pastýř, jiné jako kazatele pod vlivem vnuknutí, jiné za učitele, někdo má dar proroctví, vidění, zázraků a to vše působí jeden Duch. Petr jako osoba dostal úřad. Přeci i ve Starém zákoně Bůh nikoho nevedl přímo, ale vedl Boží lid skrze Mojžíše, skrze něho dával své ustanovení, bohoslužebný řád atd. V tom smyslu je papež vůdcem putujícího Božího lidu. Nakonec můžeme vidět, že pro přestupek ani Mojžíš nevešel do zaslíbené země a vešla se tam i vzpoura - Korachovci, tanec kolem telete, smilnění a trest s hady, putování pouští a další. Po Mojžíšovi převzal vedení lidu další, stejně po Petrovi přejímají vedení Božího lidu papežové a ti mohou být chybující. Ježíš Petrovi řekl: Ty jsi skála a na té skále zbuduji církev, tedy Pán buduje na někom. Služba člověka nejde vyřadit. Pokud nejsme spojeni s Kristem, tak to je potom cirkus, tanec polonahých ženštin kolem zlatého telete k obveselení unuděných služebníků.
Samson1
Já jsem aspoň udělal dobrou věc, zajel jsem do svého lesíku a natrhal medvědí česnek, protože moje bystré oko kdysi v Písmu vypozorovalo: Že rozumný muž bylinkami nepohrdá. Že i do bylin dal Bůh svou uzdravující moc. Jitrnici k tomu a Bože, všechno jsi moudře učinil Vytržení mysli též neodmítám. Samson se jede nechat ostříhat, jarní účes.
Samson1
Houbelec. Církvi jsou dány dary Ducha svatého, charismata i úřady a to Ostrik, mistr převodů duchovních jednotek nezmění.
Ostrik
Ti, kteří se rozhodli tvořit církevní organizaci, stavějí na člověku. Proto v ubohých lidech živí legendy o stavbě na Petrovi. Přitom by mělo být jasné, že mystické tělo Kristovo roste od Hlavy - Krista. Mystické tělo Kristovo nemůže být založeno na údu těla, na Petrovi. Aby člověk pochopil tak jednoduchou věc, snad nemusí být zas až tolik chytrý. Stačí jen dobrá vůle.
_______________…More
Ti, kteří se rozhodli tvořit církevní organizaci, stavějí na člověku. Proto v ubohých lidech živí legendy o stavbě na Petrovi. Přitom by mělo být jasné, že mystické tělo Kristovo roste od Hlavy - Krista. Mystické tělo Kristovo nemůže být založeno na údu těla, na Petrovi. Aby člověk pochopil tak jednoduchou věc, snad nemusí být zas až tolik chytrý. Stačí jen dobrá vůle.
_____________________________________________________________________________________________
Ef 4:11-16
11A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, 15nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. 16Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.
Sulika and one more user like this.
Sulika likes this.
alino likes this.
Ostrik
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Zmanipulovaný člověk čte text a svévolně dává rovnítko mezi novým jménem rybáře Šimona a skalou, kterou je sám Ježíš. Takové rovnítko v textu není. Není v originále a není ani ve slušných překladech. Jedna skutečnost je Petrus a další skutečnost je petra. Petrus je ten, kdo se má z petry …More
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.
Zmanipulovaný člověk čte text a svévolně dává rovnítko mezi novým jménem rybáře Šimona a skalou, kterou je sám Ježíš. Takové rovnítko v textu není. Není v originále a není ani ve slušných překladech. Jedna skutečnost je Petrus a další skutečnost je petra. Petrus je ten, kdo se má z petry čerpat, kdo má v petře dolovat jako horník, kdo má na petru lézt jako horolezec, kdo má na petře stavět a kdo se má stát součástí petry.
Samsone, mystika je ti cizí a tolik ses vychloubal. Nic jsi však nepochopil...
One more comment from Ostrik
Ostrik
Samsone, ty košatý popleto. Pán Ježíš by nikdy nestavěl na člověku. To by popřel sám sebe a stal by se lhářem, jako je Samson. Cožpak v podobenství o skále a o písku neřekl jasně, na čem má křesťan stavět? Ty, popleto košatý strome Samsone stavíš na člověku, tedy na písku. Pán Ježíš ovšem chce, aby Petrus stavěl na něm, na Kristu, aby ho brány pekelné nepřemohly. Dal jsem ti dva odkazy na …More
Samsone, ty košatý popleto. Pán Ježíš by nikdy nestavěl na člověku. To by popřel sám sebe a stal by se lhářem, jako je Samson. Cožpak v podobenství o skále a o písku neřekl jasně, na čem má křesťan stavět? Ty, popleto košatý strome Samsone stavíš na člověku, tedy na písku. Pán Ježíš ovšem chce, aby Petrus stavěl na něm, na Kristu, aby ho brány pekelné nepřemohly. Dal jsem ti dva odkazy na solidní osvětlení Ježíšova slova. Máš dvě možnosti. Buď se budeš dál držet svých bludů, nebo na stará kolena konečně začneš stavět na skále - na Kristu.
tictac
Skutky 20
29 Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 30 I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.
Ostrik
Velmi pěkný článek, Samsone. Doporučuji vřele. Der Fels - Petros und Petra
Samson1
No vidíš. Ježíš neřekl, že někdo někam poleze, ale na Petrovi, což je skála, On, Ježíš bude stavět. A nejde oddělit Petra od Ježíše, což sedevakantisté ve své vzpoře dělají.
tictac
Koukám, že nám Ostrik mění dějiny .
Ostrik
Petrus není to stejné jako petra.
et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

Můžeme si Šimona, který dostal od Pána Ježíše nové jméno Petrus přestavit jako horolezce, který má vystoupit na vrchol skály (hory), aby obdržel odměnu. Ale pořád platí, že skalou, na které je postavena církev, je sám Pán Ježíš …More
Petrus není to stejné jako petra.
et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

Můžeme si Šimona, který dostal od Pána Ježíše nové jméno Petrus přestavit jako horolezce, který má vystoupit na vrchol skály (hory), aby obdržel odměnu. Ale pořád platí, že skalou, na které je postavena církev, je sám Pán Ježíš Kristus.
Je smutné, když potkáváme jedince, kteří staví na člověku. Možná proto se jich drží nepravdivá legenda, že Petrus byl ukřižován hlavou dolů - jejich náboženství je totiž vzhůru nohama.
Sulika likes this.
Samson1
Neuhýbej Suliko stále jak ten rákost Toto je slovo Boží. Ev. Lukáš
Toto sedesvakantistům moc nevoní.

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
Samson1
Kněží se dopustili pár hříchů a ty jsi už vykořeněná.
Sulika
To vidím
Ostrik likes this.
Samson1
Jenže v tom se milá Suliko mýlíš. Samson1 je košatý strom a neohýbá se se ani ve větru, snad jeho haluze

Sulika 12:39
Bratře milovaný s rákosem se nedomluvíš...jednou ti uhne nalevo podruhé napravo...ale vzpřímeně stát v každém
nečase to je mu cizí...
Sulika
Jakže je to s tím více poslouchat Pána Boha než lidi bratře kameníku

Sulika 12:39
Ostriku ,Bratře milovaný s rákosem se nedomluvíš...jednou ti uhne nalevo podruhé napravo...ale vzpřímeně stát v každém
nečase to je mu cizí....
Samson1 středa, 21:13To je jednoduché. Je lépe poslouchat Boha než lidi.
tradyrespect 20:28 Tak co, Ostrik? Ukážeš nám konečně, kde je v Písmu …More
Jakže je to s tím více poslouchat Pána Boha než lidi bratře kameníku

Sulika 12:39
Ostriku ,Bratře milovaný s rákosem se nedomluvíš...jednou ti uhne nalevo podruhé napravo...ale vzpřímeně stát v každém
nečase to je mu cizí....
Samson1 středa, 21:13To je jednoduché. Je lépe poslouchat Boha než lidi.
tradyrespect 20:28 Tak co, Ostrik? Ukážeš nám konečně, kde je v Písmu ten Bohem stanovený zrod sedesvakantismu? A běda, jestli to nenajdeš!!!
Ostrik likes this.
Samson1
To by fakt musel Ježíž říci, že je skála a na té skále vystaví svou církev. Jenže církev a Kristus to jsou dva, ženich a nevěsta a nová smlouva je smlouva manželská. Uzavřená v eucharistii. Je to tajemství manželství. Jsou dva a jsou jedno. Prostě úřad Petra a moc klíčů je dána člověku a nutno považovat jako dar Ducha svatého. Petrův úřad a předávání moci, stejně jak Pavel vložil ruce na a …More
To by fakt musel Ježíž říci, že je skála a na té skále vystaví svou církev. Jenže církev a Kristus to jsou dva, ženich a nevěsta a nová smlouva je smlouva manželská. Uzavřená v eucharistii. Je to tajemství manželství. Jsou dva a jsou jedno. Prostě úřad Petra a moc klíčů je dána člověku a nutno považovat jako dar Ducha svatého. Petrův úřad a předávání moci, stejně jak Pavel vložil ruce na a pověřil ho službou, Timoteus měl dar ohně Ducha udržovat a rozmnožovat, tak to funguje stále. To je stále jak s tím rákosem. Když se má Petrův úřad respektovat, úhýbají jak rákos jednou doprava a podruhé do leva.
Sulika
Bratře milovaný s rákosem se nedomluvíš...jednou ti uhne nalevo podruhé napravo...ale vzpřímeně stát v každém
nečase to je mu cizí....

Samson1 středa, 21:13

To je jednoduché. Je lépe poslouchat Boha než lidi.
tradyrespect 20:28
Tak co, Ostrik? Ukážeš nám konečně, kde je v Písmu ten Bohem stanovený zrod sedesvakantismu? A běda, jestli to nenajdeš!!!
Ostrik likes this.
Ostrik
Samsone, bloudíš. Don Reto není sedesvakantista.

Ostrik 12:30

Pán Ježíš neřekl Petrovi, že je skála. To je omyl, který se drží zakořeněný jako plevel v myslích vzdorovitých dětí tohoto světa. Pán Ježíš řekl, že on sám, tedy Ježíš je ta skála, na které se staví církev.
Nicht Petrus ist der Fels - sondern Christus
Sulika likes this.
Samson1
Toto sedesvakantistům moc nevoní.

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
Ostrik
Pán Ježíš neřekl Petrovi, že je skála. To je omyl, který se drží zakořeněný jako plevel v myslích vzdorovitých dětí tohoto světa. Pán Ježíš řekl, že on sám, tedy Ježíš je ta skála, na které se staví církev.

Nicht Petrus ist der Fels - sondern Christus

Ostrik 14.3.2015 21:22

Don Reto říká to, co tu již mnohokrát zaznělo. Pán Ježíš Kristus je ta skála a Petrus z ní roste, Petrus má základy na …More
Pán Ježíš neřekl Petrovi, že je skála. To je omyl, který se drží zakořeněný jako plevel v myslích vzdorovitých dětí tohoto světa. Pán Ježíš řekl, že on sám, tedy Ježíš je ta skála, na které se staví církev.

Nicht Petrus ist der Fels - sondern Christus

Ostrik 14.3.2015 21:22

Don Reto říká to, co tu již mnohokrát zaznělo. Pán Ježíš Kristus je ta skála a Petrus z ní roste, Petrus má základy na té skále. Je to důležité, protože mnoho omylů vzniklo a stále se traduje z přesvědčení, že církev stojí na člověku.
Samson1
Tu je to černé na bílém.

— Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy

13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

14 Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

15 Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

16 Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

17 Ježíš mu …More
Tu je to černé na bílém.

— Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy

13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

14 Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

15 Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

16 Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

17 Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“


20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Ostrik
Samsone, tobě bylo 65 let a stále jsi nepoučitelný. Don Reto ti už dávno vysvětlil, kdo je skutečná skála: Nicht Petrus ist der Fels - sondern Christus
Sulika
Prosím tebe Samsone dej se raděj k toresovi,nebo příjdeš velmi zkrátka v Onen den. Sulika te vidí jako rákos zmítaný větrem.......a jako takový nemůžeš nic od Pána dostat...
No nic jdu po svých
Ostrik likes this.
Samson1
Já dělám to, co moje babičky

5 Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.

6 Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.
Sulika
Zatím se stále bratře Samsone motáš jak psisko kolem svého ocasu
Ostrik likes this.
Sulika
Tvé tvrzení Samsone zůstává na ukončených zápiskách z charo. přednášek. Dál ses nedostal a to jsi dostal
jsi stejně nevstřebal. Máš to blbé siňore

p.s. kdyby ses pomodlil tolik soustřeďených Růženců co Ostrik, tak už bys také
přešel k tomu .."Udělejte všechno co Vám přikáže"...
Ostrik likes this.
Samson1
A já pravím, že je. Ježím mu dokonce měnil jméno ze Šimona na Petra.
Ostrik
Bratře Samsone, Ježíš neřekl, že Petr je skála.
Samson1
Přišel Ostrik a donesl své pro mne nepřijatelné názory. Jako je třeba záměna P. Marie za Maří. Ostrik narušil diskuzi prosazováním svých názorů.
Jo, ty Ostrikovy duchovní převody.
Ostrik
Bratře Samsone, Ježíš neřekl, že Petr je skála.

Iz 44:8 :

Nestrachujte se a nebuďte ochromeni! Což ti to odedávna nezvěstuji a neoznamuji? Vy jste mými svědky. Cožpak je Bůh kromě mne? Není jiná skála, o žádné nevím.
Sulika
Manipulante....řekl....Ty jsi Petr to je skála a na té skále postavím svou církev....s tebou je pořízení...vyhledej si kolikrát
v PS je řeč o skále coby Hospodinu...
Ostrik likes this.
Samson1
Skálou je i ten, koho Ježíš skálou učinil. Ježíš neřek, já jsem skála, ale řekl Petře ty jsi skála ka té skále postavím svou církev. Nedošel
Sulika
Stačí, že se tu objevil Ostrik a organizátorům došel dech.
Ostrik
Organismus je pravé tělo Kristovo, to je pravá Kristova církev, založená na pravé skále. Hlína, ze které byl stvořen člověk, není skála, skalou je pouze Kristus.
Sulika likes this.
Sulika
Bohu díky milovaný bratře Ostriku...jen organismus je živé "těleso"
Ostrik likes this.