언어

클릭 수
8.5천
Posmrtná bolest potracených dětí

Libor Halik
popravených umělým potratem a jejich vysvobozování. Po 2.vatikánském koncilu se v Katolické církvi posmrtné utrpení uměle potracených dětí bere na lehkou váhu. V Pravoslavné církvi žádný 2.… 더보기

댓글 쓰기…
Samson1
V knize "Uzdravení rodových kořenů" od věřícího psychiatra Kennetha Mcall který uzdravil spoustu lidí s duševních nemocí se zmiňuje, že pokud se stal potrat, třeba i samovolný, má se dítě aspoň zpětně duchovně pokřtít, hlavní věcí je, dát mu jméno, potom je Ježíšem přijat. Tyto nemoci byly způsobené vazbami, které rodově existují. Nemocný byl třeba uzdraven s těžké schizofrenie, když se … 더보기
alino
Otče Libore,
skládam vám poklonu, jak ovládáte katolickou nauku a ctíte boží zákony. Souhlasím s vaším názorem.
-a to, že duše detí zosnulých bez krstu v dôsledku dedičného hriechu nedosiahnu odmenu v podobe blaženého videnia, ale zároveň nepodstupujú nijaký iný trest, lebo nespáchali žiadny osobný hriech.Toto bolo učenie cirkvi až do Druhého vatikánskeho koncilu. To, že Katechizmus Katolíckej … 더보기
Popel
Myšlenka, že nevinní tvorové, kterým bylo ublíženo, někde nelidsky trpí, je myšlenka schizofrenika. Bez pardonu
Popel
Děvče, nehul to tolik!
ľubica
ODKAZ PRE KNAZA:

Kto mi postaví stráž pred ústa
a na pery mi (vtlačí) pevnú pečať,
aby som neprišiel pre ne k pádu,
aby ma jazyk nepriviedol do záhuby?
/Sir 22,33/


Pre KOHO PRACUJETE, ked hlavu Rímsko - katolíckej Cirkvi znevažujte v očiach druhých ľudí?
NA JEDNEJ STRANE STE ŠÍRITEĽOM KULTÚRY ŽIVOTA....... ALE NA DRUHEJ STRANE STE PROPAGÁRORMI KULTÚRY SMRTI, KEĎ VYSTREĽUJETE VEĽMI …
더보기
ľubica
Prinášam vysvetlenie na túto veľmi citlivú tému z pohľadu KATOLÍCKEJ CIRKVI: Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu
www.kbs.sk
CELÝ TEXT JE V SLOVENSKEJ SEKCIIvo worde 더보기
Libor Halik
ad lubica. Mluvil jsem v komentáři o posmrtném utrpení, nikoliv o utrpení, které zažívá miminko ještě za svého pozemského života. Tomu záhrobnímu posmrtnému utrpení dítěte se po 2.vatikánu už Bohužel nevěnuje pozornost. Přitom i zde je nutno dětem pomoci modlitbami, dobrými skutky, informováním o tomto posmrtném trápení za zděděné hříchy neočištěné svatým křtem ani vírou v Krista.
ľubica
Na váš komentár pod videem:'

...popravených umělým potratem a jejich vysvobozování. Po 2.vatikánském koncilu se v Katolické církvi posmrtné utrpení uměle potracených dětí bere na lehkou váhu. V Pravoslavné církvi žádný 2.vatikánský koncil nebyl, a tak se mluví i o utrpení uměle potracených dětí po smrti a jejich vysvobozování z těchto muk.'

odpovedám:

www.kbs.sk
www.kbs.sk

Tieto texty … 더보기
Libor Halik
Kristus řekl o zrádci Jidášovi, když ho prodal, že by pro něj bylo lepší, kdyby se ani nenarodil. O Jidášovi řekl také, že je synem zatracení, čili že bude navěky v pekle. Z toho plyne, že když někdo zemře bez pokání v osobním smrtelném hříchu, tak na tom bude mnohem hůř než ti, co se nenarodili - než ti co zemřeli potratem. Dle mého názoru ti uměle potracení trpí jako na tom videu. Ale je možno … 더보기
Libor Halik
Uměle potracené děti nejsou smírnými oběťmi. Na rozdíl od skutečné smírné oběti Krista, nejsou obětovány dobrovolně, ony naopak utíkají před chirurgickým náčiním potratáře, jak je na videozáznamech "Němý výkřik". Kristus se svými nadpřirozenými schopnostmi se nemusel nechat dát zajmout vojáky, On byl smírnou obětí za naše hříchy.
Uměle potracené děti nezemřely místo Ježíše Krista. On se narodil … 더보기
Libor Halik
Logické je např., že když vrah zavraždí zloděje, tak zloděj jde do pekla navěky za svůj hřích krádeže. Krádež je obvykle smrtelný hřích, pokud nejde o malé drobnosti, kdy člověk ukradne, aby nezemřel hlady.
My všichni lidé jsme zaneřáděni hříchy po našich předcích, proto nejsme hodni vstupu do nebe. My větší jsme zaneřáděni i svými hříchy, které jsme spáchali nově. Od hříchu očišťuje svatý křest … 더보기
Libor Halik
Je to úryvek z ruského dokumentárního filmu "Pamatuj na smrt" z r.2009: Память смертная (2009) Tam mluví hned na začátku pravoslavný kněz mnich, jehož maminka po 3 dnech vstala z mrtvých. Byl to Barnaulský zázrak z 60. let 20. století v sovětském Rusku.
Libor Halik
Uměle potracené děti trpí i v záhrobí. Tak to učí Ruská pravoslavná církev. Tak je to i v těchto 2 svědectvích. Úmyslně je zavraždily jejich vlastní matky. Tím se liší od betlémských nemluvňátek, které zavraždili vojáci po porodu na rozkaz krále Heroda, proti vůli svých matek. Vojáci věřili, že zabíjejí Krista, jak jim to král poručil. Kristus však byl nesen sv. Josefem a Pannou Marií do Egypta… 더보기
Libor Halik
Jistá žena viděla své dítě zavražděné umělým potratem, jak po smrti ono velmi trpí a že je možno těmto uměle potraceným dětem pomoci k vysvobození dobrým skutkem - odvážně informovat o tom dnešní lidi.
Tím dobrým skutkem je informování o té i posmrtné hrůze - to je ten dobrý skutek, který tyto děti vysvobozuje. Ten kněz řekl svou zkušenost, že pomáhá modlitba Žalmů za uměle potracené sourozence.
Sidonius
Lenko, s tzv. posmrtným křtem... no on je veliký rozdíl mezi smrtí jak ji chápe současná medicína a jak ji chápe katol. církev. Podle katolíků smrt nastvává až oddělením duše od těla, ke kterému dochází až po smrti fysické. Proto je dovoleno udělit křest či rozhřešení člověku, který sice fysicky již zemřel, ale jeho duše ještě se neoddělila od těla, což je lhůta asi 2 hodiny po fysické smrti.

P.S.: Díky otci Liborovi za překrásné svědectví.
Libor Halik
Titulky: Svědkové vypráví, že potracené děti se také trápí po smrti. Jak jim pomoci? Mám tuto zkušenost: Začal jsem se modlit Žaltář (Žalmy) konkrétně za své bratříčky a sestřičky zavražděné mou matkou. Protože rozhovory o potratech jsem slýchal od dětství, začal jsem prosit: Milosrdný Hospodine Bože, buď milosrdným k mým bratrům a sestrám NEnarozeným, které byly zavražděny v lůně mé matky.Pokřti… 더보기
Libor Halik
Posmrtná bolest potracených dětí. Překládal jsem to z ruštiny, slovo peklo jsem přeložil slovy se trápí po smrti, žalář, neboť tradiční ruská pravoslavná teologie chápe termín peklo jinak, než tradiční katolická teologie. Liberální zednářští modernisté této odlišnosti terminologie zneužívají k tomu, aby likvidovali víru ve věčnost pekelných trestů. V katolické teologii (té tradiční tisícileté) … 더보기
Ambrož
pošlu to svým kontaktům,nyní tu sedí mladá maminka,je nevyučená,ale říká starám se o své děti...holt někteří poslední nás předejdou do Království nebeského