Language

clicks
5.2k
VASSULA RYDEN - TRNAVA 2010 (2. část)

Grauss
MILUJTE SE, JAKO JÁ JSEM MILOVAL VÁS. Svědectví pro dnešní dobu. Knihy Opravdového života v Bohu je možné objednat u nakladatelství Matice Cyrilometodějské na adrese: www.maticecm.cz/index.php Knihy pomůžou k prohloubení osobního vztahu s Bohem, … [More]

Please type your posting here
Note Martin5582 made a reference: Secret project.
snakee
Pane Bože, račiž nás při zdravém rozumu zachovati a od jurodivých bab nás chrániti, amen
Martin5582 likes this.
henta
Běda cizoložnicím, které se nekají, a jásají, že jim svévolník na lidsky
vytvořeném trůnu ve Vatikáně, změnil zákon Boží, a jsou sami před sebou
bez hříchu........
Felicitaa
Ne, neotvírej ústa k odpovědi, když s tebou někdo jedná příkře, ale běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem!
[More]
Felicitaa
Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem
4. března 1994
Bože, Všemohoucí,
Ty, který jsi mě udělal
terčem Své lukostřelby
a tvorem, na jehož tvář se plivá,
jak by Tvá Velebnost
ještě se mnou mohla mluvi
t?
Ruce, které tě utvářely, tě nikdy neopustí, ani tě neodmítnou .... Můj cit k tobě vzrůstá pokaždé, když jsi poplivávána.1 Neboj se, nebudeš zahanbena v Mých Nádvořích. Ne, neotvírej ústa k odpovědi, když s tebou někdo jedná příkře, ale běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem!
Otče? … [More]
Beno likes this.
Felicitaa
Boze prosim, daj vsetkym, ktori Ti uverili, mimoriadne milosti v tomto utoku diablov a zehnaj nas!
Hebel likes this.
View 2 more likes.
Felicitaa likes this.
Note koalla made a reference: Na lásku je vždycky málo času.
ľubica
@Gábi

áno, sú heretické..... viď správy z 4/2011: žiaľ len v nemčine a v portugalštine....

ľubica— 8.6.2011 01:50:32:
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:

PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...

Celý text je v nemčine.

kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…

www.kath.net/detail.php

PORTUGALSKY
padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e…

TV … [More]
Martin5582 likes this.
Gábi
Ač nerada, tak musím napsat, že jsem měla možnost si poslechnout na nahrávce z letošních exercicií P.Jamese jak upozorňoval, abychom si dávali pozor na falešné proroky.Pak se zmínil o Řekyni ortodoxní, která píše automatickým psaním a má důvěrný vztah s Ježíšem.Prý hodně lidí čte její knihy.On osobně řekl, že se mu zdají heretické a upozorňoval, že máme číst raději písmo svaté a katechismus.Též doporučoval knihy Jana PavlaII.Nezmínil se vyloženě, že je falešný prorok to né, ale aby lidé … [More]
Felicitaa likes this.
Gábi
Za Vassulu a čtenáře Opravdového života v Bohu
Nebeský Otče,
ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům,
kteří útočí na Vassulu
a čtenáře Opravdového života v Bohu.
Ve Tvém jménu se modlíme proti všem prokletím,
všem nenávistným a zlým záměrům.
V Tvém jménu odmítáme všechny tyto zlé duchy
a prosíme, aby předrahá Krev Ježíše Krista
pokryla a chránila Vassulu a všechny,
kdo s ní spolupracují.
Ať Maria, Matka Církve a Královna andělů provází
a chrání Vassulu v jejím poslán… [More]
Felicitaa likes this.
ľubica
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:

PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...

Celý text je v nemčine.

kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…

www.kath.net/detail.php

PORTUGALSKY
padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e…

TV tu na Gloria
gloria.tv

kanál používateľa -odborníka na sekty:
www.youtube.com/user/catolicoromano

Stálo by to za to, úprimne preh… [More]
Martin5582 likes this.
Grauss
Díky za komentáře, neboť:

Matouš 10, 32-33

"32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi."

Matouš 10, 40-41a

40Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka

PROMLUV K MÉMU LIDU A PŘIPOMEŇ MU
Klaus
eine wichtige Information für jene welche die Texte von Frau Ryden lesen.
kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…
Grauss
Znovu podotýkám, že se nejedná o zákaz.

A i kdyby došlo k oficiálnímu zákazu, tak to přesto nevypovídá o tom, že tyto spisy nejsou inspirované Bohem. Jistě si totiž vzpomínáte na situaci, která se odehrávala v letech 1959-1978 kolem sestry Faustýny Kowalské. Kdy byly Kongregací zakázány spisy, které šířily její učení a rovněž (dnes velmi známý) obraz Božího milosrdenství. Po intervenci papeže Jana Pavla II. byl zákaz zrušen a v roce 1993 byla Faustýna Kowalská prohlášena za blahoslavenou.

[More]
Grauss
Všechny Vás ze srdce zdravím,

Když pročítám tyto reakce, tak si musím položit otázku, jak se asi na nás dívá Bůh? Dochází mi, že jednota v Církvi je tím nejnáročnějším úkolem, který započal Jan Pavel II. a na něž navázal i nynější papež Benedikt XVI. Vzpomeňme na Ježíšovu modlitbu, který se přimlouvá za učedníky, aby byli jedno, jako On i Otec jsou jedno. Pokud se nade mnou nebudete pohoršovat, chtěl bych Vás požádat, spojme se společně v modlitbě a modleme se k našemu Pánu, aby nám ukázal … [More]