Clicks463

Пякин В.В. Кто есть Бог?

Jak odpoví , v očích báťušky Libora a jeho lajkařů, obávaný komunista V.V. Pjakin na tuto otázku?: otázka: Z posledních pořadů jsem pochopil ,že věříte v Boha ...byl jsem poražen z vaší víry v Boha..…More
Jak odpoví , v očích báťušky Libora a jeho lajkařů, obávaný
komunista V.V. Pjakin na tuto otázku?:
otázka: Z posledních pořadů jsem pochopil ,že věříte v Boha
...byl jsem poražen z vaší víry v Boha...Povězte mi prosím :
Jak si představujete Boha?
odpověď: Předně já NEVĚŘÍM V BOHA, JÁ VĚŘÍM BOHU....
Je v hierarchii nejvyšší- je Stvořitel všeho, Udržovatel všeho.
Řídí všechny procesy ve světě, i ve vesmíru.
Všechny tragedie člověka i národů jsou důsledkem toho,že
opustily Boha. Jakmile se člověk napraví pokáním se obrátí
zpět k Bohu ,může začít od začátkus čistým štítem.
otázka:Proč Bůh dopustil mučednícví Krista?
odpověď: Pro pokání jak je psáno v prorocích. Co se týče
utrpení dětí, Bůh to dopouští je to jejich osud, který se dotýká
nejen jejich rodičů ,ale i okolí.

/snažila jsem se napsat jen to čo jsem uměla vyjádřit./

Doporučené:www.youtube.com/watch
Přijímejme sv. eucharistii, ale nenásledujme slepé vůdce do pekla
Vkladatel je zřejmě agent s rohama.
Nejenže pomíjí Bulu o neplatnosti všeho co činí heretik, od papeže Pavla IV,
či sv. apoštola Pavla v Gal 1,7-9.
Je zde něko kdo není také uplně zdegenerovaný a chápe?
Chápe, že když je papež satanista a biskupové s ním, tak
co může duch antikrista,satana proměnit? Jaké tělo.?

ROUHÁ SE L.HALÍK, …More
Přijímejme sv. eucharistii, ale nenásledujme slepé vůdce do pekla
Vkladatel je zřejmě agent s rohama.
Nejenže pomíjí Bulu o neplatnosti všeho co činí heretik, od papeže Pavla IV,
či sv. apoštola Pavla v Gal 1,7-9.
Je zde něko kdo není také uplně zdegenerovaný a chápe?
Chápe, že když je papež satanista a biskupové s ním, tak
co může duch antikrista,satana proměnit? Jaké tělo.?

ROUHÁ SE L.HALÍK, proti Přečistému ,Přesvatému Tělu Kristovu.