언어
댓글 쓰기…
EJGCatholic
www.infowars.com and its founder believe the Vatican is part of a big dark conspiracy how awful to link this nonsense on eher. fight the REAL enemy instead!
Libor Halik 이(가) 이 게시물을 Satanism of top leaders (3) 에 언급했습니다.
Libor Halik
Naši předkové slíbili Ježíši Kristu naši zemi a zrádci podobající se Jidášovi to nemohou zrušit. Nebojme se ulhaných zrádců. Je lepší položit i život za Krista, než se navěky v pekle spolu s Jidáši v mukách stydět za svou zbabělost! Homosexuální zvrácenosti prosazují homosexuální vrchní politické elity. Obvykle svou sodomii před národem maskují tím, že mají oficiální manželku, aby je národ volil … 더보기