언어
댓글 쓰기…
EJGCatholic
www.infowars.com and its founder believe the Vatican is part of a big dark conspiracy how awful to link this nonsense on eher. fight the REAL enemy instead!
노트 Libor Halik 이(가) 이 게시물을 Satanism of top leaders (3) 에 언급했습니다.
Libor Halik
Naši předkové slíbili Ježíši Kristu naši zemi a zrádci podobající se Jidášovi to nemohou zrušit. Nebojme se ulhaných zrádců. Je lepší položit i život za Krista, než se navěky v pekle spolu s Jidáši v mukách stydět za svou zbabělost! Homosexuální zvrácenosti prosazují homosexuální vrchní politické elity. Obvykle svou sodomii před národem maskují tím, že mají oficiální manželku, aby je národ volil ve volbách, aby mohli beztrestně nad námi panovat a své zvrhlosti nenápadně prosazovat. Tito … [더보기]