Clicks22

3. Sila je v miernosti - Večer Chvál

Rapture
Prednáška z Večera Chvál na tému "Sila je v miernosti". Téma je treťou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo Marana Tha: …More
Prednáška z Večera Chvál na tému "Sila je v miernosti". Téma je treťou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo Marana Tha: maranathapo.sk Audio záznam celého Večera Chvál: maranathapo.sk/…/zaznamy-z-vecer… Audio záznam prednášky a prezentácia: maranathapo.sk/nahravky/prednasky/ Informácia o Večere Chvál: maranathapo.sk/aktivity/vecery-chval/ Spoločenstvo Marana Tha na Facebooku: www.facebook.com/maranathapo/