Jazyk

Zobrazení
33
„Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!" (Matka Boží, třetí tajemství Fatimy)

Dima 1 2
„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i … Více
henta
Když budeme mluvit o Neposkvrněném
srdci , je
třeba si uvědomit, že toto nové
duchovní centrum je plné Svatého Ducha,
čili ON 3.Božská osoba Svatý Duch zvítězí


Pozorně se poslechněte toto i další videa
od Dima/BKP/
, abyste poznali cestu jak se zříci
ducha antikrista ve kterém vězíte,
otevře
se vám poznání jak nastoupit cestu nového
člověka : Nový člověk - 1