Clicks5.7K

Boží prst - Pôsobenie Ducha Svätého

poiu
34
Zázraky Ducha Svätého v dnešnej dobe
Jojo Pavlík and one more user like this.
Jojo Pavlík likes this.
ludmila1112 likes this.
poiu
1Jn 4,2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.
snakee
ďábelská komedie,
MAREK7

13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

More
ďábelská komedie,
MAREK7

13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

20A tak je poznáte po jejich ovoci.

21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
Peter(skala)
Uzdravenia a zazraky su užasné, ale tí mladí ludia ako sa tešia, že Ježiš koná aj dnes je užasnejšie

inač tie zlate zuby nemaju chybu
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.
julianaaaa likes this.