Język

Wyświetlenia
631
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu !

henryk33 72 3
Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu ! Więcej
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w Kościół przeżywa okres Wielkiego Zamętu ! I powiedzmy szczerze, czy może dostrzec grozę dramatu ….
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,… Więcej
Wielu ludzi nie może znieść królowania Chrystusa

sprzeciwiają się Mu na tysiąc sposobów: w ogólnej wizji świata i współżycia między ludźmi; w obyczajach, w nauce, w sztuce.

Nawet w samym życiu Kościoła ! Ja nie mówię - pisze św. Augustyn -o tych, którzy bluźnią Chrystusowi. W samej rzeczy niewielu jest takich, którzy bluźnią językiem, natomiast wielu bluźni swoim postępowaniem.
Prawda – wieczna, jawna i nieskrępowana

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań –…
Więcej
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano
chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 8).

Oboedire oportet Deo magis quam hominibus.

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).

„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi” (Paweł IV, …
Więcej
I powiedzmy szczerze, czy może dostrzec grozę dramatu rozbioru wiary katolickiej (la situazione gravissima!) osobnik do szpiku kości przeniknięty modernizmem? Nie jest zdolny do takiej diagnozy.

Komsomolców nowego porządku Kościołowi Katolickiemu nie potrzeba.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus


....
,,Dialog z Żydami może skutkować rozmywaniem Kościoła !"
Apel do biskupów ws. Dni Judaizmu

4. Dlaczego (biskupi) ustanowili święto religii, według której Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, lecz Jego uczniowie ukradli ciało, gdy strażnicy spali?
SAMA PRAWDA, TERAZ W KOŚCIELE WSZYSTKO JEST WAŻNE, TYLKO NIE BÓG WSZECHMOGĄCY.

NIE MA ŻADNEJ BOJAŹNI BOŻEJ, STAWIA SIĘ POGAŃSKIE BÓSTWA - DEMONY, NA RÓWNI ZE STWÓRCĄ - BOGIEM WSZECHMOGĄCYM.

PRZED BOGIEM SIĘ NIE KLĘKA, BOGU NIE OKAZUJE SIĘ SZACUNKU, ZAMIAST TEGO REALIZUJE SIĘ DIABELSKIE PODSZEPTY:
BĘDZIECIE JAK BOGOWIE !
I JAK ?

JESTEŚMY JAK BOGOWIE ?

Więcej
Wojna między kardynałami - wypełniają się objawienia Maryi z Akita
UWIELBIENIE JEST POTĘŻNĄ BRONIĄ DO WALKI ZE ZŁYM DUCHEM

Zły duch nie lubi atmosfery modlitwy i uwielbienia, bardzo źle się w niej czuje, dlatego będzie próbował nakłaniać każdego człowieka do tego, by złorzeczył Bogu i ludziom.

Klasycznym przykładem uwielbienia jest tu biblijny Hiob, który został dotknięty przez różne … Więcej
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
Więcej
Komentarz Jacka Międlara 19.12.2017

,,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Dodajmy z bólem, iż modernistyczna, otwarcie antykatolicka, działalność "braci fartuszkowych" w Kościele i proces jego samozniszczenia i rozkładu bynajmniej nie zostały dotąd zahamowane, to wszystko trwa i napór dywersji raczej się wzmaga, nie napotykając na zdecydowany odpór, nawet na nazywanie rzeczy i spraw … Więcej
Grzegorz Braun - Luter rewolucja protestancka - spotkanie po prezentacji filmu

Protestantyzacja katolicyzmu ks. prof. Michał Poradowski „Kościół od wewnątrz zagrożony”

„nowe chrześcijaństwo”,

zlaicyzowane,

pozbawione dogmatów,

sprowadzone tylko do etyki, a więc do braterskiej powszechnej miłości,

miało stać się fundamentem szczęśliwego społeczeństwa jutra.

Dziś ten typ ekumenizmu, wyjąt…
Więcej
Wiatry antychrystusowe wieją w Watykanie ! - prof Grygiel

Biskupi nie służą już narodowi - tylko sekcie satanistycznej New Age .

TU MODLITWA ZA BISKUPÓW NIE WYSTARCZY, TU TRZEBA SIĘ OFIAROWAĆ JAKO ZADOŚĆUCZYNIENIE, STAĆ SIĘ ŻERTWĄ OFIARNĄ, CIERPIEĆ ZA SPASIONYCH JEGOMOŚCI.. KTÓRZY NA DODATEK NIEKONIECZNIE CHCĄ SIĘ ZMIENIAĆ, BO IM DOBRZE SIĘ ŻYJE JAK ŻYJE..

CZŁOWIEK SIĘ …
Więcej
W ubiegłym roku. Licheń. Trzy kobiety już nienajmłodsze. Deklarują się jako katoliczki. Jedna: „Ja już mam swoje lata, już wiary zmieniać nie będę”. Za chwilę dodaje: „Ale wszystkie wiary są dobre”.
Tragicznie katastrofalne pokłosia Asyży.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Wszystkim, którzy czują się bardzo w porządku i spokojnie, bo milczą, kiedy w Kościół Katolicki wpuszczane są jawne herezje, należałoby życzyć, aby sumienie ich szarpnęło skutecznie.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Do codziennej modlitwy różańcowej zechciejmy z troską dołączyć osiem intencji strategicznych – naglących w sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiaj Kościół Katolicki:

O nawrócenie grzeszników.

O pokój na świecie.

O odrodzenie katolickiej wiary.

O odrodzenie katolickiego papiestwa.

O przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę …
Więcej
Niezrównana jest dobroć i troska Matki Bożej. O ileż stratni są ci, którzy wobec Matki Bożej mają serce wyziębione.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Zwodzenie powszechne

„O mój ty ludu wymłócony
i wytłuczony na klepisku!” (Iz 21, 10).


„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując,
błąkają się po kraju” (Jer 14, 18).

Judaizacja, protestantyzacja, nurty ludyczne i indyferentyzm postępują. I tylko pasterzy zwiedzionych i owiec błąkających się szkoda.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyac… Więcej
Destrukcja nachalna i konsekwentna

Coraz bardziej jawnym się staje, że mamy do czynienia ze stopniowym i przyspieszającym CAŁKOWITYM WYWRACANIEM WIARY KATOLICKIEJ.
Ci, którzy śpią, niechże się budzą, bo Pan Bóg z ignorancji zawinionej – świadomej, dobrowolnej i upartej – nie rozgrzeszy.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Każdy pretekst jest dobry, aby niszczyć zwyczaje katolickie. Szerzy się odmawianie Różańca przed Najświętszym Sakramentem na siedząco. Nowość niekatolicka i bezbożna. Ogłupianie katolików trwa w najlepsze.
Uogólniając: starsze pokolenie nie zdało egzaminu z wiary katolickiej.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
DIABEŁ PRZYPUŚCIŁ SZTURM DO OSTATECZNEJ WALKI - MOCNI W WIERZE PRZECIWSTAWCIE SIĘ MU !!
Zbigniew Łabędzki Do Braci Polaków

Oficjalna strona internetowa Episkopatu Polski "OPOKA" opłacana m.in. przez fundusze z Unii Europejskiej, a więc fundusze wroga!, powiela BEZKRYTYCZNIE wszystkie kłamstwa naszych wrogów, nie dopuszczając nawet drobnej części głosów krytycznych. Wiadomości zamieszczane na stronach OPOKI czerpane są w ogromnej większości z najgorszych antypolskich i niepolskich … Więcej
01-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

01- Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks. Włodzimierz Cyran.

LISTA: CZYNNOŚCI, PRZEDMIOTÓW, ZNAKÓW OKULTYSTYCZNYCH

Posłuchaj, ostrzeż rodzinę, bliskich, znajomych - nie daj się złemu.
02-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

02 - Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks. Włodzimierz Cyran

GRY KOMPUTEROWE i NIE TYLKO - WPROWADZENIE DO OPĘTANIA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH..

POSŁUCHAJ, OSTRZEŻ INNYCH..
Żyjemy w przededniu transformacji Kościoła i Świata

03-Zagrożenia duchowe dzieci i młodzieży ks Włodzimierz Cyran

ŚWIADECTWO EGZORCYSTY - SATANIŚCI W POLSCE SKŁADAJĄ OFIARY Z LUDZI, JEDZĄ ICH ŻYWCEM, - POSŁUCHAJ - CHROŃ DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED sZATANEM - szczególnie w okresie wakacji !
Nachalność wciskającego się bezbożnictwa wymaga
zdecydowanego oporu i odporu ze strony rzymskich katolików!


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

[...]
,,Tutaj trzeba powiedzieć, - co nie jest komplementem - że hierarchia Kościoła Katolickiego zgoła nie rozpoznała działalności szatana w naszym stuleciu mimo, iż zawczasu powinna je rozpoznać, ponieważ została o tym uprzedzona przez Jezusa Chrystusa bez mała przed dwoma tysiącami lat.

Tymczasem hierarchia zasnęła w sytym dobrobycie (zapewne…
Więcej
Zatrute zrodlo masoneria

,,Taktyka szatana i jego sojuszników zawsze polegala na
mieszaniu falszu z prawdą, kąkolu z ziarnem; dokladnie
tak samo postępuje żydomasoneria, która obecnie
przeniknęła do szczytów Kościoła i działa w nim w
charakterze ,,piątej kolumny".,,
Ks. kard. Adam Sapieha:

„...Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi – Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my a nie kto inny mamy wznieść sztandar Chrystusa – Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała …
Więcej
Arcybiskup przeciwko Franciszkowi: żadnej komunii dla cudzołożników

Abp Telesphore-George Mpundu z Lusaki w Zambii zadeklarował, że rozwodnicy w nowych związkach nie będą mogli otrzymać rozgrzeszenia ani przystępować do Eucharystii.
Nachalność wciskającego się bezbożnictwa wymaga
zdecydowanego oporu i odporu ze strony rzymskich katolików!

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
„Pomyślmy, jak bardzo bliski jest nam Bóg i jak żadna myśl ani żadne nasze słowo nie mogą się przed Nim ukryć. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy się nie sprzeciwiali Jego woli. Lepiej nam się narazić ludziom niemądrym, nierozważnym, wyniosłym, chełpliwym niż Bogu” (z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/…
Więcej
Zbawienna bojaźń Boża

„Ponieważ zatem Bóg widzi wszystko i wszystko słyszy, lękajmy się Go.

Porzućmy nieczyste pragnienia złych czynów, abyśmy na przyszłym sądzie mogli doznać opieki Jego miłosierdzia. Bo któż z nas może ujść Jego potężnej ręce?” (św. Klemens I, papież).

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Informacyjnie - x. Jacek Bałemba

„Zdeklarowanych wrogów Boga i Jego Kościoła,
heretyków i schizmatyków,
należy krytykować tyle, ile tylko się da,
byle bez przeczenia prawdzie.
Jest aktem miłości wołanie głośno:

«To jest wilk!»,
ilekroć wejdzie on do owczarni
albo pojawi się gdziekolwiek”

(św. Franciszek Salezy, Filotea.
Wprowadzenie do życia pobożnego, III, 29).


treści katolickie:

sacerdosh… Więcej
Zatrute zrodlo masoneria

,,Taktyka szatana i jego sojuszników zawsze polegala na
mieszaniu falszu z prawdą, kąkolu z ziarnem; dokladnie
tak samo postępuje żydomasoneria, która obecnie
przeniknęła do szczytów Kościoła i działa w nim w
charakterze ,,piątej kolumny".,,
Sanktuarium JP II w Krakowie z elementami demonicznymi.

Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:

-”Oto król wasz!” A oni krzyczeli:


“Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!”

Piłat rzekł do nich: “Czyż króla waszego mam ukrzyżować?”
Odpowiedzieli arcykapłani: “Poza Cezarem nie mamy króla”.

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

“My” nie chcemy króla poza Cezarem…
Więcej
,Wilki w owczych skórach zwodzą nas z ambony"

,,Zarzucali -Chrystusowi, -nieposłuszeństwo… : -Bogu, -Prawu mojżeszowemu, -Prawu rzymskiemu oraz -Sanhedrynowi… Specjalizowali się w tym -faryzeusze o których -Jezus mówił, że są -dziećmi diabła… To oni prześcigali się w publicznym zaskakiwaniu -Go, swoimi najchytrzejszymi pytaniami -pułapkami, by -Go -ośmieszyć, -poniżyć, -zdezawuować i -usidlić… … Więcej
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

proszę pobierać z tego źródła zanim też zniknie:


www.antoni.agmk.net/pliki/walka-z-szatane…
MATKA BOŻA W QUITO:

Popełnione zostaną wszystkie rodzaje zbrodni pociągając za sobą wszelki rodzaj kary:

zaraza,

głód,

konflikty społeczne wewnętrzne i zewnętrzne,

apostazja,

to wszystko przyczyni się do zatraty licznych dusz.


Aby rozproszyć te czarne chmury, przeszkadzające Kościołowi cieszyć się jasnym dniem wolności,wybuchnie straszliwa wojna, w której popłynie krew swoich i obcych, … Więcej
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
Więcej