언어

클릭 수
1.9만
Nekřesťanskost většiny biskupů České republiky

Libor Halik
Ovce se před vlky přišly schovat do ovčince (církve). Vlk – heretik (nekřesťan) je převlečen za pastýře (biskupa křesťanů) a v ruce má pastýřskou hůl. Ovce (křesťané) se k němu tisknou a myslí si, … 더보기

YOSSI
Otče Halíku, karmel -pm a Маркa mazejte. Je to vaše svaté právo a je to k obecnému prospěchu. 더보기
YOSSI
Ano, všechno, co píšete, otče Halíku, je pravda. Takhle by měli hovořit i kněží římskokatolické církve. Jenže jsou zbabělí - zženštilí. Mají jen strach o své pohodlí na farách. Nemusí, jako ostatní v 5:00 ráno vstávat do práce a těch pár oveček, které ještě navzdory jejich ničemnému působení do kostelů chodí už nějak odbydou.
Nedejte se viklat zjevně nemocnými osobami, které tu tak hloupě lžou. …
더보기
Марек
Pan Halík si osobuje právo mazat vaše komentáře a tím se staví do role toho,kdo má právo rozhodovat o pravdě ,či nepravdě,ovšem to pramení z velké pýchy.Ano připouštím,že je možno diskutovat o čemkoli a i na veřejných místech toto prezentovat,ovšem stavět se do pozice toho,kdo má absolutní moc někoho umlčet,to už není nejen nedemokratické.Zajímalo by mne čí zájmy ierej Halík skutečně hájí???
Libor Halik
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve … 더보기
Verici
Blessed be the Lord Jesus Christ. I'd like to say something about bishops from Ukraine, who are Ukrainian Orthodox Greek-Catholic Church(UOGC), who appeal so strong emotions, because the truth always do it. I have known all those orthodox bishops personally and I'm in a contact with them. Everyone who knows them, attends their services, recollections and talk to them, would find out, that … 더보기
am haarec
a Benedyktynowi 16-temu papieżowi i biskupowi Rzymu też wysłali ?Może też jest niechrześćjaninem? Dla mnie osobiście Chrystus jest moim PANEM i Zbawicielem jak mówi kościół " Bóg z Boga światłość ze światłości..."
a za św.Janem ap."Pan mój i Bóg mój"
am haarec
Libor Halik
Proč je většina německých a českých biskupů nekřesťanská? Protože jejich učitelem teologie byl protikřesťan a hlavní poradce na II. vatikánském koncilu P. Karl Rahner. Ten vymyslel lživou teorii, že lidé všech náboženství i ateisté jsou anonymní křesťané. Tento nesmysl se pak povinně učili budoucí kněží, biskupové v Německu a Československu. Logicky následně ztratili skutečnou křesťanskou víru, … 더보기
Libor Halik
My reply to an e-mail request: You're right that the Catholic doctrine guarantees the validity of any sacrament, even if the licensor is in a heavy (mortal) sin. The Catholic Church sentenced the teachings of Jan Hus at the council in Constance. Jan Hus taught that all bishops and priests living in heavy (mortal, grave) sin exercise invalid sacraments.
But disbelief in resurrection of our Lord … 더보기
Libor Halik
Odpověď na emailový dotaz: Máte pravdu, že katolické učení zaručuje platnost každé svátosti, i kdyby byl udělovatel v těžkém hříchu. Toto Katolická církev řešila na koncilu v Kostnici, kde bylo odsouzeno učení Jana Husa, bludně tvrdícího, že všichni biskupi a kněží žijící v těžkém hříchu vykonávají NEplatné svátosti.
Ale nevíra ve vzříšení Pána Ježíše Krista je něco víc než pouze těžký hřích!더보기
Жюли - Жюли
Уйдите, Христа ради, на польскую страницу!
Вы же русским не нужны!
Посмотрите кто Вас смотрит и идите туда, где Вам рады!
Libor Halik
Mnozí katoličtí biskupové zcela ignorují žádost těchto 4 biskupů z Ukrajiny. Odmítají odpovědět, zda věří v Božství Pána Ježíše Krista atd. Kristus o apoštolech (biskupech) přímo pravil: "Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal." (Lu 10,16)
Dobrý Bůh a Pán Ježíš potvrzoval pravdivost slov svatých apoštolů divy a zázraky. (Mk 16,20) Bůh … 더보기
Libor Halik
Video po 11,30-12,42 min: Za nekřesťanství jsou automaticky sami sebou vyloučeni z církve biskupové:
Miloslav Vlk, Václav Malý, Karel Herbst, Ladislav Hučko, Jan Graubner, Josef Hrdlička, František Václav Lobkowicz, Dominik Duka, Josef Kajnek, František Radkovský, Vojtěch Cikrle.
They are non-Christian bishops in Czech republic now.
----------------------------------------------
Čili za křesťan… 더보기
Libor Halik
Wherein consists the essence of heresy? The sheep came to the sheepfold (the Church) to take shelter from the wolves. A wolf – a heretic – is disguised as a shepherd with a shepherd’s staff in his hand. The sheep cuddle up to him in the belief that they will be safe with the shepherd. However, he himself starts murdering them and then opens the door for a pack of other wolves that they may … 더보기
Libor Halik
4 upřímní katoličtí biskupové na Ukrajině objevili způsob, jak vyčistit chlív v církvi. Sehnali si adresy a rozesílají dopisy všem katolickým biskupům a dalším vedoucím v církvi s tím, že se jich ptají, zda věří v Božství Pána Ježíše Krista, v panenství Panny Marie, v neprázdnost a věčnost pekla, zda odmítají jednotu se zednáři a zda považují homosex za hřích. Dávají jim předem na vědomí, že … 더보기