Wyświetlenia174

Czy dla Pana Boga nie wystarczy być “dobrym człowiekiem"?

kajtek