Clicks320

Přijímejme sv. eucharistii, ale nenásledujme slepé vůdce do pekla

1. Letnice. Skutky 2,1-15; Evangelium sv. Jana 7,37-52. Letnice u sv. Patrika Irského.
Public domain