Clicks407

Maria spoluvykupitelka, chtivost peněz oslepuje

Libor Halik
Římanům 5.kap., Evangelium sv. Matouše 6,19-33.
Public domain