Language

Clicks
2.7k
† Najsvätejšie Božské srdce Ježišovo NÁS MILUJE

www.evanjelizacia.eu | Jn 19, 31-37 Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému … [More]