Jazyk

Zobrazení
467
Diadéma starce-sv. Gabriel Urgebadze

Stylita 8 2
Dokument v ruském jazyce o neobvyklém pravoslavném svatém z Gruzie. životopis: Svatý Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský, Gruzínský dokument z cyklu Starci s českými titulky: Sv. Gabriel Urgebadze (… Více
Stylita
Když se začnu považovat za lepšího než ostatní, položím si na hlavu svůj diadém a vyjdu naboso ven. Lidé se na mě dívají, smějí se mi a já vidím, jaká jsem nula.

ctihodný Gabriel Urgebadze
Stylita
Ne my jsme pomohli druhému,
ale to Bůh, byl milostiv skrze nás
a umožnil nám učinit něco dobrého.
Takovýto skutek je blahodať a milost Boží.
Ctihodný Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský
Samson1
Pokud vím, tak ty jsi zastáncem exkomunikací. Ještě jsem tu nečetl jedinou přímluvu za hierarchii.
Stylita
Kdo se naučí milovat, ten bude také šťastný. Jenom si nemyslete, že láska je vrozený dar. Lásku se můžeš učit, a my jsme povinni to dělat.
Bez oběti pro Hospodina a bližního nic v duchovním životě nemůže vyjít dobře. Bez oběti se nenaučíš milovat.
Bůh nepřijímá prázdná slova. Bůh miluje skutky. Dobré skutky – to je láska.
Žij tak, aby tě miloval nejen Bůh, ale i lidé – nad to není nic z toho, co … Více
Stylita
Pamatujte, že Bůh je láska.
Dělejte, jak jen to je co nejvíce možné, dobro, aby vás vaše dobrota zachránila, spasila.
Buďte pokorní, neboť Bůh žehná pokorným.
Učiňte dnes pokání z hříchů
a získáte odpuštění hříchů,
protože zítra, to je jen past ďábla.
Milujte druh druha, protože bez lásky se člověk nedostane do Ráje.
Ctihodný Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský
Libor Halik
Skvělý film!
Stylita
Tento text pravoslavného Jáchyma jsem již zde zveřejňoval. Nu, opakování matka moudrosti.

Je možné rehabilitovat Stalina?

I v dnešní době se můžeme setkat se snahou omlouvat zločiny J.V.Stalina, a ať už je to zapříčiněno neinformovaností nebo silou dnes již přežité ideologie, ve které byli někteří formováni, jistě bychom se na tuto zřetelnou osobnost ruské a světové historie měli dívat … Více
Stylita
Sv. Gabriel spálil Leninův portrét a se Stalinovým by se taky nemazal.