Language Contact
clicks
10.7k

Prorocké kázání Davida Wilkersona, Praha 2003

Americký kazateľ David Wilkerson je autorom viacerých prorockých posolstiev. Jedno hovoril aj v roku 2003 v Prahe: "Boh prečistí svoju Cirkev od všetkého, čo ju znesväcuje. On privedie svoj verný ľud do odpočinutia, kde sa už viac nebudú báť žiadneh… [More]
Please type your posting here


Co k tomu dodat? David Wilkerson je kazatel pod vlivem vnuknutí. Co víc si můžem přát, než očištěnou Církev a to podstatné, že Bůh dále nedá šlapat a znesvěcovat své Jméno.

Dušane,co ty na to?Najde Pán na zemi víru?No není to pěkné kázání?