Język
Napisz komentarz …
Bogumil
Matka Boża , nigdy nie prosiła o potwierdzenie czegokolwiek. to jest fałszywka.