Clicks695

ĽAHOSTAJNOSŤ JE NAJVÄČŠÍM HRIECHOM 21. STOROČIA

(slová Jima Caviezela, představiteľa Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista), január 2018 Je Tvoj život len náhoda? Je všetko len shoda okolností? Niektorí sa teraz možno trápite, ste zmätení, zranen…More
(slová Jima Caviezela, představiteľa Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista), január 2018

Je Tvoj život len náhoda?
Je všetko len shoda okolností?

Niektorí sa teraz možno trápite, ste zmätení, zranení alebo sa bojíte budúcnosti.

To však nie je čas na to, abyste cúvli a vzdali sa.

Keď som tam visel na kríži, pochopil som, že Jeho utrpenie bolo naším vykúpením.
Spomeňte si, že sluha nie je väčší ako jeho pán.
Každý z nás musí niesť svoj vlastný kríž.
Naša viera niečo stojí, aj naša sloboda.

Utrpenie stvárnilo môj výkon.
Tak ako stvárňuje náš život.

Niektorí z nás, a vy ich poznáte, vyznávajú falošné kresťanstvo, v ktorom je všetko sladké; je v ňom len "šťastný Ježiš", ako hovorievam ja, a sláva.
Ludia, pred vzkriesením bolo veĺa bolesti a utrpenia.
Vaša cesta nebude iná.
Objímte teda svoj kríž, vstaňte a kráčajte k svojmu cieľu.
Chcem, abyste šli do tohto pohanského sveta.
Chcem, aby ste odvážne vykročili do tohto pohanského sveta a bez hanby vyznali svoju vieru na verejnosti.

Svet potrebuje hrdých bojovníkov, zapálených vierou.
Bojovníkov ako svätý Pavol a svätý Lukáš, ktorí riskovali svoje mená, svoju reputáciu, aby mohli priniesť do sveta svoju vieru, svoju lásku k Ježišovi.
Boh volá každého z nás, každého z vás, abyste robili veĺké veci.
Je čas, aby táto generácia prijala toto povolanie; povolanie, ktorým Boh nalieha na všetkých vás: Dať sa úplne jemu.
Všimnúť si tú láskavú ruku, ktorá vás vedie na ceste.
Najskôr sa však musíte pevne rozhodnúť, že sa začnete modliť, postiť, rozjímať o Svätom písme; že budete brať vážne sviatosti.
Žijeme v kultúre, ktorá upadá; luďom hrozí, že sa nechajú zviesť nadbytkom.

Celý svet je ponorený do hriechu, no v tichu nášho srdca Boh volá každého z nás, aby sa mu úplne odovzdal.

Veľký svätec Osvienčimu, svätý Maximilián Kolbe, povedal, že ľahostajnosť je najväčším hriechom 20. storočia.
Moji bratia a sestry, ona je aj najväčším hriechom 21. storočia.
My musíme zo seba striasť túto ľahostajnosť; túto ničivú toleranciu zla.
No zachrániť nás môže len naša viera v Kristovu múdrosť.

Oddelte sa od tejto skazenej generácie.
Buďte svätcami.
Neboli ste stvorení na to, abyste zapadli, narodili ste sa, abyste vynikli.

Pápež Ján Pavol Veľký povedal: Demokracia je neudržateľná bez spoločnej oddanosti istým morálnym pravdám o ľudskej osobe a spoločnosti.
Základná otázka, ktorú si kladie demokratická spoločnosť, znie takto: Ako bysme mali spolu žiť?
Každá generácia potrebuje vedieť, že sloboda neznamená robiť si, čo sa človeku zachce, ale mať právo robiť to, čo sa má robiť.

Takúto slobodu vám želám.
Slobodu od hriechu, slobodu od vašich slabostí, slobodu od toho otroctva, do ktorého nás všetkých spútava hriech.
Toto je sloboda, za ktorú hodno umrieť.
Môžu si vziať váš život, ale nikdy vám nevezmú vašu slobodu!

Každý človek umrie, no nie každý skutočne žije: my všetci musíme bojovať za túto pravú slobodu a žiť.
Priatelia moji, s pomocou Boha musíme žiť a s Duchom Svätým ako štítom a Kristom ako mečom sa pripojiť k svätému Michaelovi a všetkým anjelom a poslať Lucifera a jeho prisluhovačov naspäť do pekla, kam patria.

Šavol znamená veľký: a čo znamená Pavol? Malý.
Ak teda chceme byť veľkí v očiach Boha, musíme byť malí!

Nech vám Boh ukáže lásku, chráni vás a vedie po všetky dni vášho života.

Teraz vás nevidím, ale neviem sa dočkať toho, že vás uvidím v nebi.

Mám vás rád.

Nech vás Boh žehná!

Tvrdo bojujte!
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Rapture likes this.