언어

클릭 수
6.6천
Právo vraždit děti. Fuj!

Libor Halik
V českomoravské demokracii je právo vraždit děti nadřazeno právu na život dětí. Proč, když jsou obě práva na papíře v rovnováze? Protože vrahové dětí získali moc v době komunismu. Tuto moc si udržují skrze návyk společnosti, který udržují skrze … [더보기]

댓글 쓰기…