Clicks13

6. Ako Boh žehná poctivému srdcu - Večer chvál

Rapture
Prednáška z Večera Chvál na tému Boh žehná poctivému srdcu". Téma je šiestou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo …More
Prednáška z Večera Chvál na tému Boh žehná poctivému srdcu". Téma je šiestou v poradí zo série o blahoslavenstvách ako kľúčoch k požehnanému životu. -- Večer Chvál v Prešove vedie spoločenstvo Marana Tha: maranathapo.sk Audio záznam celého Večera Chvál: maranathapo.sk/…/zaznamy-z-vecer… Audio záznam prednášky a prezentácia: maranathapo.sk/nahravky/prednasky/ Informácia o Večere Chvál: maranathapo.sk/aktivity/vecery-chval/ Spoločenstvo Marana Tha na Facebooku: www.facebook.com/maranathapo/