Język
woj69

Zwycięstwo i triumf Chrystusa

tak powinniśmy godnie oddawać cześć i chwałę Bogu!!!