Atosz80
Atosz80

Francis Pápa pápai közönségben nem sok ember (október 16)

igen látszik hogy mennyien kíváncsiak rá!!!!
Atosz80

Miasszonyunk Quitóban: Amikor úgy látszik, minden elveszett...

szivesen nincs mit
Atosz80

Neo-konzervatív Oullet: Nem ellenzem a házas papságot

Na azért az utolsó mondatban erősen kételkedem!!!!!
Atosz80

Hihetetlen alacsony részvétel a pápai misén

miért is legyenek kíváncsiak egy romboló modernistára
Atosz80

A Vatikán által népszerűsített homoszex kampányoló "homoszexuálisnak" nevezte XVI. Benedeket

nem a homoszexualitás játszott szerepet a lemondásában hanem az egyházon és a vatikánban lévő homo lobbi de mindegy
Atosz80

A Szent Mihálynak való önátadás imája

szivesen nincs mit
Atosz80

A Szent Mihálynak való önátadás imája

ÖNÁTADÁS SZENT MIHÁLY ARKANGYALNAK
SZENT PIO ATYA IMÁJA
Szent Pio atya, mai világunk legnagyobb stigmatizált szentje. 50 évig viselte testén az Úr Jézus
Sebeit, és minden Szentmisén, melyet bemutatott, nagy szenvedéseket élt át, rengeteg vért
veszített, ami csodálatos módon pótolódott szervezetében.
Figyeljük meg, és tanuljunk tőle, hogy ő, aki valódi hús-vér születésű emberként élt …More
ÖNÁTADÁS SZENT MIHÁLY ARKANGYALNAK
SZENT PIO ATYA IMÁJA
Szent Pio atya, mai világunk legnagyobb stigmatizált szentje. 50 évig viselte testén az Úr Jézus
Sebeit, és minden Szentmisén, melyet bemutatott, nagy szenvedéseket élt át, rengeteg vért
veszített, ami csodálatos módon pótolódott szervezetében.
Figyeljük meg, és tanuljunk tőle, hogy ő, aki valódi hús-vér születésű emberként élt köztünk az Úr
kivételes kiválasztottjaként, ő, aki a legnagyobb volt közöttünk, milyen alázattal imádkozik Szent
Mihályhoz!
„Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a Magasságos Úr
jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért,
az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal
szerelme és gyönyörűsége, szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni,
és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam.
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat,
barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.
Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de
fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok,
akkor segítened kell egész életemben!
Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet,
hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet,
Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az
Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség
Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó
dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba
azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél!
Mutass be akkor engem Isten Trónjánál, hogy Veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes
angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget Annak, Aki uralkodik
mindörökkön-örökké. Ámen.”
Tanulni, valóban csak a legszerényebb nagyoktól érdemes,
mert ők lángoló szívű csillagként fénylenek!
Atosz80

A Szent Mihálynak való önátadás imája

de most végig olvasván az imát nem teljesen ugyan az
Atosz80

A Szent Mihálynak való önátadás imája

nekem meg van ez az ima egy szent kép hátoldalán ez az ima pió atya imája volt még a váci piar templomban vettem
Atosz80

Mariakumar atya szabadító imája

Bocsa atya imádkozta ezt az imát vácon a piar templomba családfagyógyító misén!!!
Atosz80

1042. Van még kérdés?

A siracusai könnyező Madonna!!!
Atosz80

A "konzervatív" bíboros megtiltotta a melegfelvonulásra irányított bűnbocsánati imát

https:/www.youtube.com/watch?v=VoFsNbznB64
Atosz80

A püspök ördögűzést fog végrehajtani a városon egy katonai helikopterből

fröcskölni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atosz80

Ferenc pápa a földre esik

szerintem meg az undorító amit ferkó tesz már megbocsásson!!!