Jan Joseph
Jan Joseph

Appeal to priests: Resist 'blessings' for homosexual 'couples,' even to the point of shedding blood …

Priesters die twee homoseksuele mensen van hetzelfde geslacht zegenen en daardoor in de echt verbinden geloven niet in God en horen daarom niet in de Rooms Katholieke kerk thuis.
Jan Joseph

Monsignor Viganò Reacts to His Excommunication

Wij staan achter aartsbisschop Vigano en veroordelen paus Franciscus voor zijn homoseksuele daden.
Jan Joseph

Viganò to Bishops: ‘If You are Silent, the Stones Will Cry Out’

Waar blijft de mening van de kardinalen, bischoppen en priesters over de veroordeling van aartsbisschop Vigano door paus Franciscus?
Jan Joseph

Francis to Advertise Inter-Religion in an Indonesian Mosque

Paus Franciscus is blijkbaar een moslim
Jan Joseph

Proverbs 17:15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, both are abominable …

Alle Katholieken die het Universele Rooms Katholieke van voor het Tweede Vaticaanse Concilie met haar prachtige Tridentijnse Mystieke Heilige Mis belijden, willen nu net als aartsbisschop Vigano geëxcommuniceerd worden. Door deze daad van paus Franciscus heeft paus Franciscus een schisma veroorzaakt en de nieuwe ene en ware Katholieke kerk gesticht.
Jan Joseph

Vatican excommunicates former US ambassador Vigano, declares him guilty of schism

Wij staan achter Aartsbisschop Vigano en wijzen paus Franciscus af.
Jan Joseph

Monsignor Viganò Reacts to His Excommunication

Wij staan achter Aartsbisschop Vigano en wijze paus Franciscus af.
Jan Joseph

Non-Catholics Come to the Rescue of the TLM?

Het Tweede Vaticaanse Concilie bracht niet de oecumene maar een schisma. Als de groep gelovigen die het Universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie belijden met haar prachtige mystieke Tridentijnse Heilige Mis groter wordt, hoe moeilijker het wordt voor deze gelovigen om terug te keren naar de de Tweede Vaticaanse Concilie Rooms Katholieke kerk van paus Franciscus.
Jan Joseph

Bergoglio, like McCarrick, are infiltrated homosexuals

De Tweede Vaticaanse Concilie geloof is blijkbaar een grote homoseksuele misdaadclan, op homoseksueel gebied is bij dit geloof alles geoorloofd. Hier horen heteroseksuelen mensen niet thuis, die belijden het Universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie met haar prachtige mystieke Tridentijnse Romeinse Heilige Mis.
Jan Joseph

Bergoglio, like McCarrick, are infiltrated homosexuals

Een strafproces voor seksueel tegen paus Franciscus hoort thuis bij het Internationale Strafhof in Den Haag.
Jan Joseph

Traditional Mass: Despite rumors, no document in preparation in Rome

Het gaat niet niet alleen om de Tridentijnse Romeinse Heilige Mis met haar prachtige mystieke Latijnse Heilige Mis, het gaat om het Universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. De Tridentijnse Heilige Mis wijst dus het Tweede Vaticaanse Concilie af.
Jan Joseph

Cardinal Burke Celebrates Pontifical Mass in Ireland

Wij belijden het Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie met haar prachtige Tridentijnse Romeinse mystieke Heilige Mis. Wij wijzen het Tweede Vaticaanse Concilie af.
Jan Joseph

Het Franciscus-effect in Argentinië: de seminaries drogen op

Elke zichzelf respecteren jongen gaat hier niet aan beginnen, maar kiest voor een conservatief seminarie.
Jan Joseph

"Saying The Quiet Part Out Loud" - Then There Were Four!

Er Is maar een oplossing, paus Franciscus rot op.
Wie deelt mijn mening.
Jan Joseph

Bisschop van Regensburg "verbiedt" FSSPX wijdingen

Weer een rotstreek van paus Franciscus, smeerlap.
Jan Joseph

Nihilisme: Tucho begint een "Anglicaanse Dialoog" zonder Canterbury

Grappig, de paus van de Rooms Katholieken is niet meer de paus van de Rooms Katholieken maar van de Anglicaanse kerk.
Jan Joseph

“J’accuse”. Statement by Archbishop Viganò On the Accusation of Schism - Aldo Maria Valli

Wij wijzen het Tweede Vaticaanse Concilie af.