Jan Joseph
Jan Joseph

Munich Abuse Report: Homosexual Networks Rule in German Dioceses

Homoseksualiteit van priesters in combinatie met het Novus Ordo, het Tweede Vaticaanse Concilie geloof, was een giftige cocktail en daardoor heeft het misbruik in de Rooms Katholieke kerk veroorzaakt.
Jan Joseph

Francis' Private Religion, There Is A Notion of "Different Sexual Orientations"

Het is nu duidelijk waarom onder Paus Franciscus tijdens de periode dat hij paus zoveel sequeel misbruik naar boven is gekomen wat niet waar was, paus Franciscus heeft geen moraal en ziet daardoor het verkeerde seksuele misbruik in de kerk.
Jan Joseph

Strange: Francis Has Problems with Knee

Deze ziekte komt veel voor bij mensen met luie knieën.
Jan Joseph

Selective Use of Canon Law: Good Bishop "Forced" to Clamp Down On Canons Of St John Cantius

Gelovige priesters blijf trouw aan uw geloof en uw overtuiging, gehoorzaam uw bisschop niet en begin een eigen Romeinse Rooms Katholieke kerk.
Jan Joseph

Turncoat: Ignorant, Abusive Bishop "Bans" Ad Orientum (!) Worship

Gelovige priesters blijf trouw aan uw geloof en uw overtuiging, gehoorzaam de bisschop niet en begin een eigen Romeinse Rooms Katholieke kerk.
Jan Joseph

The Same Sect Again: 125 German Priests, Religious Teachers Call Themselves "Homosexual"

Gestoorde mensen moet je niet serieus nemen. Ze zijn lid van de Tweede Vaticaanse Concilie kerk, geen geld meer geven aan die kerk en ze sterven vanzelf uit.
Jan Joseph

Cancel "Church": After Twenty Years, Confirmations FORBIDDEN

De Romeinse Rooms Katholieke gelovigen worden vervolgd door de Tweede Vaticaanse Concilie kerk. Stop met geld geven aan de Tweede Vaticaanse Concilie kerk.
Jan Joseph

ALL Lies: Francis Was "Shocked" About 215 Non Existing Corpses

Natuurlijk niet, de laffe bisschoppen van Vaticanum 2 zijn op de vernietiging van het Universele Rooms Katholieke geloof uit.
Jan Joseph

Traditionis Custodes: Archbishop Roche Implies that Vatican II Was Heretical

Grote onzin, door de tijd zijn de Novus Ordo van na het Tweede Vaticaanse Concilie en de Vetus Ordo van voor het Tweede Vaticaanse Concilie twee verschillende geloven geworden. De Novus Ordo van na het Tweede Vaticaanse Concilie heeft zich richting Protestantisme ontwikkeld en de gelovigen van de Vetus Ordo hebben zich, doordat ze na het Tweede Vaticaanse Concilie altijd belachelijk zijn gemaakt,…More
Grote onzin, door de tijd zijn de Novus Ordo van na het Tweede Vaticaanse Concilie en de Vetus Ordo van voor het Tweede Vaticaanse Concilie twee verschillende geloven geworden. De Novus Ordo van na het Tweede Vaticaanse Concilie heeft zich richting Protestantisme ontwikkeld en de gelovigen van de Vetus Ordo hebben zich, doordat ze na het Tweede Vaticaanse Concilie altijd belachelijk zijn gemaakt, ontwikkeld tot een zuiver traditioneel Universeel Tridentijns Rooms Katholiek geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Beiden geloven zullen nooit meer tot dezelfde kerk behoren. Let maar op, dit jaar wordt paus Franciscus vervangen door een nieuw gekozen Paus, dan zal er opnieuw een strijdt losbarsten tussen traditionelen en modernisten, de modernisten zijn in de meerderheid en daardoor zullen de Traditionelen de strijd om het pausschap verliezen en door de modernisten de Rooms Katholieke kerk worden uitgejaagd. Dat is maar een tijdelijk schisma, want de de modernistische Rooms Katholieke kerken lopen leeg en de Traditionele Rooms Katholieke kerken kunnen de groei niet bijhouden. De Traditionele Universele Tridentijnse Rooms Katholieke kerk trek veel nieuwe jonge gelovigen die niet gelovig zijn opgevoed.
Jan Joseph

Traditionis Custodes: The Problem Is Not the Pig, But Those Who Fed It

Dit is nu precies het probleem, zolang sommige gelovigen paus Franciscus als een Heilige zien, wordt het schisma steeds groter.
Jan Joseph

Farce: Francis Will Institute Female "Catechists," "Lectors," "Acolytes"

Laten wij het informele schisma zo snel mogelijk omzetten in het definitieve schisma. De Novus Orde kerk van na het Tweede Vaticaanse Concilie krijgt dan de kans zichzelf op te heffen.
Jan Joseph

Crocodile Tears: Attacks Against Ratzinger Are ONLY Politically Motivated

Wanneer wordt paus Franciscus afgezet door de Kardinalen en bisschoppen.
Jan Joseph

Most Trustworthy Sources: “Francis Is Very Sick"

Eens wint het Goede, God, het van het kwade, de Duivel.
Jan Joseph

Francis, the Dictator, Feels “Under Siege”

Paus Franciscus is een geboren oplichter.
Jan Joseph

Crackdown On Old-Rite-Institutes Continues In March

Wees niet bang, de besluiten van paus Franciscus hebben tot nu toe een averechts effect. Het aantal aanhangers van de Romeinse Heilige Mis groeit als boerenkool, terwijl de Novus Ordo Missen leeg lopen. Het misbruik in de Rooms Katholieke kerk werd gepleegd door priesters die de Novus Ordo mis propagandeerden. Gewoon de Romijns Heilige Mis blijven opdragen en vieren, beter protest is er niet.
Jan Joseph

In Defiance of Terroris Custodes: Archbishop Celebrates Glorious Pontifical High Mass (Photos)

Prachtig, als protest tegen paus Franciscus vieren wij een pontificale Tridentijnse Heilige Mis. Dit verdient navolging.
Jan Joseph

An Unsung Hero: Father Pierre Epiney RIP

Deze pater kan Heilig worden verklaard.
Jan Joseph

Has Francis Just Repealed Traditionis Custodes?

Paus Franciscus heeft niet het verbod op de Tridentijnse Heilige Mis ingetrokken, want de Rooms Katholieke kerk van na het Tweede Vaticaanse is niet de kerk van Jezus Christus. Dat is de Sint Pius X en de Sint Petrus broederschap kerk.
Jan Joseph

Pfizer: Francis Held Two Secret Meetings

Paus Franciscus is een dubbel spion.