Króluj nam Chryste !

masoneria - kościół diabła

masoneria - kościół diabłaMore
masoneria - kościół diabła
Króluj nam Chryste !
Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r. W dniu 19 lipca 1974 roku …More
Oświadczenia Kongregacji Doktryny Wiary
w sprawie masonerii za pontyfikatu Jana Pawła II

Deklaracja z dnia 17 lutego 1983 r.
W dniu 19 lipca 1974 roku przesłała niniejsza Kongregacja niektórym Konferencjom episkopalnym list zastrzeżony na temat interpretacji kanonu 2335 Prawa Kanonicznego, który to kanon zabrania katolikom pod sankcją ekskomuniki zapisywania się do organizacji masońskich i do im podobnych stowarzyszeń. Ponieważ wspomniany list, przeniknąwszy do opinii publicznej dał powód do błędnych i tendencyjnych interpretacji, przeto Kongregacja Doktryny Wiary (KDW) nie przesądzając ewentualnych dyspozycji nowego Kodeksu, potwierdza i precyzuje następujące dane:
1. Dotychczasowa praktyka dyscyplinarna Prawu Kanonicznego nie została w niczym zmodyfikowana i obowiązuje w całej pełni.
2. Nie została więc skasowana ani ekskomunika, ani inne przewidziane kary.
3. Co do wspomnianego listu zaś i co do zagadnienia, jak należy interpretować wymieniony w nim kanon, było zamiarem KDW przypomnienie …More
Króluj nam Chryste !
Św. Maksymilian Maria Kolbe - pisze: "Rycerz Niepokalanej" 5 (1926) 2-7. Okpieni przez żydów masoni. Dzienniki rozniosły w pierwszych dniach sierpnia …More
Św. Maksymilian Maria Kolbe - pisze:
"Rycerz Niepokalanej" 5 (1926) 2-7.

Okpieni przez żydów masoni.
Dzienniki rozniosły w pierwszych dniach sierpnia następującą wiadomość: "W Bukareszcie odbył się w tych dniach międzynarodowy kongres wolnomularzy przy udziale przedstawicieli wolnomularskich organizacji ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Włoch, Czechosłowacji, Austrii i Rumunii. Na kogresie tegorocznym stwierdzono między innymi, iż wolnomularstwo specjalnie doniosłą rolę odgrywa w Polsce, gdzie do loży wolnomularskiej należy cały szereg wybitnych członków obecnego rządu. I w innych państwach rozwija się wolnomularstwo bardzo pomyślnie".
Zdaje się tym panom, że oni rządzą; tymczasem posłuchajmy co piszą "Protokoły Mędrców Syjonu". Protokół 11 mówi:
"Oto program przygotowanej nowej konstytucji. My będziemy stwarzali i wykonywali prawa i rządy: 1) w formie projektów, składanych ciału prawodawczemu, 2)przy pomocy dekretów prezydenta w formie postanowień ogólnych, orzeczeń senatu, uchwał …More
4 more comments

JEZUS CHRYSTUS KRÓL

JEZUS CHRYSTUS KRÓL
Króluj nam Chryste !
KRÓTKIE KAZANIA NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU KS. IGNACY CZECHOWSKI DYREKTOR MISYJ –––––––––– NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA Chrystus-KrólMore
KRÓTKIE KAZANIA
NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA
CAŁEGO ROKU

KS. IGNACY CZECHOWSKI
DYREKTOR MISYJ
––––––––––
NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Chrystus-Król "A Baranek ich zwycięży, iż jest Panem nad pany i Królem nad królami i którzy z Nim są wezwani, wybrani i wierni" (Apok. 17, 14). Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla. Było to w roku 1925, kiedy papież Pius XI, idąc za popędem własnego serca i czyniąc zadość prośbom setek biskupów i milionów wiernych, uroczystym pismem czyli encykliką zaczynającą się od słów "Quas primas" z wyżyn tronu swojego jako Namiestnik Chrystusowy obwieścił światu i nakazał nowe święto Chrystusa Króla, które na wieczne czasy ma być obchodzone w ostatnią niedzielę października. "Będzie waszym obowiązkiem – tak pisze w owej encyklice Ojciec Święty do kapłanów całego świata – abyście lud pouczali o naturze, znaczeniu i ważności tego święta, by wierni prowadzili odtąd życie prawdziwie chrześcijańskie, godne wiernych i oddanych sług Boskiego Króla", więc zastanowimy …More
Króluj nam Chryste !
Owce z wilkami we mgle Ks. Stanisław Małkowski 27 października 2011 Czas totalitarnego kłamstwa, wspartego jawną przemocą sprzyjał rozróżnieniu dobra …More
Owce z wilkami we mgle
Ks. Stanisław Małkowski 27 października 2011
Czas totalitarnego kłamstwa, wspartego jawną przemocą sprzyjał rozróżnieniu dobra od zła.
Dzisiejsza dyktatura relatywizmu wprowadza nową jakość: już nie mówi się na czarne -
białe i na białe - czarne (może czasami), ale miesza się jedno z drugim, aby pogrążyć wszystko i wszystkich w szarej mgle.
Tylko Jezus Król Polski mocen jest tę mgłę rozproszyć za przyczyną Królowej Polski Maryi.
Idźcie, oto was posyłam, jak owce między wilki” (Łk. 10,3), mówi Jezus do swoich uczniów. Dobry Pasterz wzywa owce do konfrontacji z wilkami, która może dla owiec skończyć się źle w postaci pożarcia przez wilki. A jednak, to co nieprawdopodobne w świecie zwierząt, zdarza się w świecie ludzi. Boża owieczka ma pomoc i oparcie w Pasterzu póki jest Mu posłuszna. Jak człowiek-owieczka zachowa się wśród wilków? Czy nie wyrzeknie się swojej tożsamości i relacji z Pasterzem?
Czy doprowadzi do przemiany niejednego człowieka-wilka w owieczkę? …More
13 more comments