RKL25.
RKL25.
11266
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.19 WAŻNE
01:02:21
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Wyższa doskonałość 1. Istnieją również środki do doskonałości, które nie są dla wszystkich, ale w swej rozmaitości dla tych tylko, których Bóg …More
Wyższa doskonałość
1. Istnieją również środki do doskonałości, które nie są dla wszystkich, ale w swej rozmaitości dla tych tylko, których Bóg wzywa do stanu doskonałości.
Już dwunastoletni Jezus w świątyni wskazuje na to. Obchodzi tu święta wielkanocne nie tylko w cichej pobożności, jako zwyczajny uczestnik, ale w przeciwieństwie do dotychczasowego życia swego w ukryciu zwraca na siebie publiczną uwagę przez swe pytania i odpowiedzi (1).
Uczynił to w sposób niezwykły: usunął się z pod nadzoru rodziców, napełnił ich serca boleścią: "Synu, cóżeś nam tak uczynił?... Oto żałośni szukaliśmy cię...
Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba żebym był?" (2). Przez te słowa daje nam dwunastoletni Jezus do zrozumienia, że postąpił stosownie do wyższej woli Ojca swego, że chodziło Mu o to, by w niezwykły sposób przyczynić się do chwały Bożej i zbawienia dusz. Zdarzenie to jest jakby przygrywką do późniejszego powołania Pana Jezusa, kiedy to porzuci rodzinę i zerwie …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
RKL25.
69
01:53
RKL25.
67
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.17 MOCNE
01:05:16
RKL25.
54
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.18 MOCNE
46:51
RKL25. shares from RKL25.
233
02:23
RKL25.
12233
02:23
RKL25. shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
One more comment
RKL25.
3275
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.16 31.07.2019 r.
01:02:27
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
One more comment
RKL25.
2577
01:02
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MORDOWANIE NIENARODZONYCH NA SZCZEPIONKI, NARZĄDY, KANIBALIZM itd. ooooooooo…More
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
MORDOWANIE NIENARODZONYCH NA SZCZEPIONKI, NARZĄDY, KANIBALIZM itd.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
RKL25.
5257
01:02
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
fartuszniak leszek
PiotrM właśnie wyprodukował kolejny filmik potępiający Księdza Natanka, inaczej tego nazwać nie można, w którym zamieszone są takie zarzuty: "orędzia…More
PiotrM właśnie wyprodukował kolejny filmik potępiający Księdza Natanka, inaczej tego nazwać nie można, w którym zamieszone są takie zarzuty:
"orędzia to czyste słowa szatańskie"
"ks. Piotr pierze mózgi ludziom...
ten plujący jadem szatan przez usta Natanka."
"nie chce rozmawiać z reporterami, którzy zadając mu niewygodne pytanie, bo nie wiedział by jak odpowiedzieć"
"W swojej telewizyj-ce zachowuje się jak tchórz wyłączał komentarze by ludzie mu błędów nie wytknęli"
"jesteście ślepi i nie używacie rozumu który Bóg wam dał"

---
Ten potępieńczy produkt jest tak bezwzględny, że nie ma co komentować i też niczego nie będę komentował pod tematami PiotrM, chociaż mnie jeszcze nie zablokował. Też proszę wszystkich użytkowników, którzy nie podzielają tego ataku PiotrM, by niczego nie komentować pod jego tematami. Ksiądz Natanek ma całkowitą rację blokując dla komentarzy swą stronę, bo wrogowie Księdza Natanka by zrobili z tej strony diabelski śmietnik. Przykład wpisu opętanego na gloria,…More
3 more comments
RKL25.
1311
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.15 MOCNE!
46:15
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorok…More
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa:
„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą".
I odpowiedział
Amos Amazjaszowi:
"Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”
.
RKL25.
2335
01:29
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
In vitro to gwałt na Bogu! OFICJALNIE, dla gloriańskich ignorantów, bo w utajnione wieści, nie uwierzyliby, nawet gdyby zobaczyli hybrydę świnia- …More
In vitro to gwałt na Bogu!
OFICJALNIE, dla gloriańskich ignorantów, bo w utajnione wieści, nie uwierzyliby, nawet gdyby zobaczyli hybrydę świnia- człowiek w tv.
Czy już nadciągają ludzkie chimery?
Być może powszechna od ponad pół wieku aborcja oraz rozwinięte procedury in vitro z tysiącami zamrożonych zarodków sprawiły, że świat zobojętniał na los ludzkich embrionów, ale problem narasta. Francuska dyskusja wokół nowej ustawy bioetycznej nieco rozrywa tę zasłonę milczenia.

Uczestniczki zwołanych 27 stycznia proaborcyjnych demonstracji ulicznych w polskich miastach nie są zapewne świadome, że we Francji na ulice wychodzą zupełnie inne demonstracje – w proteście przeciwko nowej ustawie bioetycznej, nad którą debatuje francuski Senat.
Ustawa ta nie tylko ma pozwolić na aborcję praktycznie aż do porodu, wprowadzić zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich – ale zawiera też propozycję zgody na genetyczne modyfikowanie embrionów i tworzenie chimer.
Sprawa jest więcej niż powa…More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
nie ma takiego drugiego kapłana w Polsce, który mówi WPROST, o tym, o czym inni wygodnie milczą, lub dla szatańskiego spokoju i układu: korek…More
nie ma takiego drugiego kapłana w Polsce, który mówi WPROST, o tym, o czym inni wygodnie milczą, lub dla szatańskiego spokoju i układu: korek, worek i rozporek MILCZĄ, kiedy POLSKA i KOŚCIÓŁ CIERPIĄ ROZRYWANE NA STRZĘPY...
GENERALNIE PASTRZE MILCZĄ, A KIEDY PRZEMAWIAJĄ, TO NAMAWIAJĄ DO
ZŁA:

szatańskich szczepionek
segragacji rasowej (ludzie zmodyfikowani genetycznie ,,szczepionkami,, kontra ludzie wolni).
dyspens od PRAWA BOŻEGO
dyspens od PRAWA KOŚCIELNEGO

HEREZJI EKUMENIZMU, BAŁWOCHWALSTWA, IDOLATRII,
RKL25.
3285
Ks. Natanek - Popieranie homo i gender, to uroczyste popieranie Piekła
01:34
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
NAUKI KATECHIZMOWE na całość prawd wiary św. katolickiej KS. JÓZEF KRUKOWSKI PROFESOR ŚW. TEOLOGII PRZY UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM, B. …More
NAUKI KATECHIZMOWE
na całość prawd wiary św. katolickiej

KS. JÓZEF KRUKOWSKI
PROFESOR ŚW. TEOLOGII PRZY UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM, B. PLEBAN W BŁAŻOWEJ
–––––––––
NAUKA XCI.
O grzechach o pomstę do nieba wołających
––––––– Grzech niemy, czyli sodomski P. Co przez grzech niemy, czyli sodomski rozumieć? O. Jest to tak szkaradny i okropny grzech nieczystości między osobami tej samej płci, lub różnej przeciw naturze popełniony, że o nim bez słusznej przyczyny mówić, a tym mniej bliżej go opisywać się nie godzi; nazywa się też niemym z tej przyczyny, jak też dlatego, ponieważ ci, którzy się go dopuszczają, zazwyczaj przy spowiedzi oniemieją, czyli że go zwykle tają. Sodomski się zowie dlatego, ponieważ najwięcej w Sodomie i okolicznych miastach panował. O tym wypadku pisze św. Paweł: "Podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku nieczystości, aby między sobą ciała swe sromocili; bo niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w owo używanie, które jest przeciw przyrodzeniu…More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
One more comment
RKL25.
1210
Ks. Natanek - Poszanowanie Pracodawcy należy do obowiazków Pracownika
03:41
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
nikt inny o tym nie mówiMore
nikt inny o tym nie mówi
RKL25.
59
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.13
58:22
RKL25.
3170
Ks. Natanek - Kłótnia z rodzicami jest grzechem ciężkim
03:00
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O PRZYKAZANIU CZWARTYM ––––– Przykazanie to w tych słowach zawiera się: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi. Po trze…More
O PRZYKAZANIU CZWARTYM
–––––
Przykazanie to w tych słowach zawiera się: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi.
Po trzech pierwszych przykazaniach do chwały i miłości Pana Boga należących, które były na osobnej tablicy kamiennej na górze Synaj, od Boga napisane, na drugiej tablicy między przykazaniami do miłości bliźniego należącymi położył Pan Bóg to pierwsze o uszanowaniu i miłości rodziców, aby ludzie wiedzieli iż po czci Boskiej rodzicom najpierwsza od dzieci swych miłość być powinna.
Trzy osobliwie rzeczy w tym przykazaniu czynić Bóg dzieciom ku rodzicom swym przykazuje. Najprzód poszanowanie, po wtóre posłuszeństwo, po trzecie wspomaganie.
Jakiego Bóg poszanowania po dzieciach ku rodzicom wymaga, ogłasza to przez Eklezjastyka: "Kto się boi Boga, szanować będzie rodziców i służyć im będzie jako panom, uczynkiem i mową, wszelką cierpliwością, czcij ojca twego, aby spłynęło na cię błogosławieństwo od niego". In omni opere et sermone et omni …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O czwartym przykazaniu Boskim "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi" 1. P. Co nakazuje Bóg w czwartym…More
O czwartym przykazaniu Boskim
"Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi"
1. P. Co nakazuje Bóg w czwartym przykazaniu?
O. Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu, aby dzieci swoim rodzicom, a podwładni swoim przełożonym oddawali poszanowanie, miłość i posłuszeństwo.
2. P. Dlaczego powinny dzieci oddawać swoim rodzicom poszanowanie, miłość i posłuszeństwo?
O. Ponieważ po Bogu są rodzice ich największymi dobroczyńcami, i zastępują dzieciom miejsce Boga.
3. P. Jak mają dzieci okazywać rodzicom swoim szacunek?
O. Dzieci mają rodziców swoich szanować jako zastępców Boga, i nie ubliżać im ani słowem, ani uczynkiem. Tak nakazuje Bóg słowami Pisma św.: "Uczynkiem i mową i wszelką cierpliwością czcij ojca twego" (Ekli. III, 9). 4. P. Kiedy grzeszą dzieci przeciwko uszanowaniu, rodzicom należnemu? O. Dzieci grzeszą przeciwko uszanowaniu, rodzicom należnemu: 1) jeśli gardzą rodzicami w sercu albo ich nienawidzą; 2) jeśli źle o nich mówią; 3) jeśli się …More
One more comment
RKL25.
2293
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.11
01:03:17
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
fartuszniak leszek
@Bóg jest Miłością Przybrałeś sobie bardzo pobożny pseudonim, ale czy to nie jest tak ? jeżeli: "krowa dużo ryczy to mało mleka daje". Już się jasno …More
@Bóg jest Miłością
Przybrałeś sobie bardzo pobożny pseudonim, ale czy to nie jest tak ? jeżeli: "krowa dużo ryczy to mało mleka daje".
Już się jasno określiłeś słowami "sekta" i "zwodzeni przez diabła" w odniesieniu do Rycerzy Chrystusa Króla i Księdza Natanka.
Uaktywniasz się wtedy, gdy dzieje się coś ważnego w Grzechylni, właśnie Ksiądz Natanek ogłosił oddolną Intronizację Chrystusa Króla w naszych rodzinach.
Co nie możesz znieść, że jeszcze tylu ludzi słucha Kazań Księdza Natanka ?
Nie wytrzymałeś ciśnienia związanego z większą wiarą, to masz problem, to swoje wątpliwości ofiaruj Bogu Jedynemu, a nie wylewać gorycz swoich wątpliwości pod tematami z Księdzem Natankiem. Jeżeli masz takie parcie, że musisz okładać Księdza Natanka, to masz założone tematy przez użytkowników myślących podobnie do Ciebie i tam pisz sobie co chcesz. Osobiście nie życzę sobie żadnych medialnych śmieci pod normalnymi tematami z Księdzem Natankiem, w których są publikowane Kazania Księdza Natanka.
---
More
20 more comments
RKL25.
7124
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.12
38:22
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
5 more comments
RKL25.
22
Ks. Natanek - Rodzice odpowiedzą przed Bogiem za wychowanie dzieci
02:50
RKL25.
278
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.9
59:07
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
RKL25.
2115
Ks. Natanek - Operacja Synaj, X przykazań Bożych cz.7
39:54
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
TEOLOGIA MORALNA KS. DR ANTONI BOROWSKI PROFESOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO –––––––– Prawo Boże § 1. Prawo odwieczne Idea absolutnej…More
TEOLOGIA MORALNA
KS. DR ANTONI BOROWSKI
PROFESOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
––––––––
Prawo Boże
§ 1. Prawo odwieczne

Idea absolutnej władzy Bożej nad całym stworzeniem doprowadziła św. Augustyna do koncepcji prawa odwiecznego, oznaczającego odwieczny plan Boży i całokształt moralnego porządku świata.
Prawo odwieczne, w myśl nauki św. Augustyna, jest równoznaczne z najwyższym rozumem Bożym, którego zasady regulują i określają wewnętrzne życie Boże i czynności Pana Boga na zewnątrz. Jednakże o właściwym prawie może być mowa tylko w odniesieniu do istot rozumnych. Stąd "lex aeterna" w ścisłym tego słowa znaczeniu wyraża rozumną wolę Bożą, która nakazuje utrzymanie porządku przyrodzonego, a zabrania przekraczania go (1). Właściwą systematykę Bożego prawa zawdzięczamy św. Tomaszowi z Akwinu. W uzasadnieniu istnienia prawa odwiecznego Doktor Anielski wychodzi z założenia, że światem rządzi Opatrzność Boża. W myśl klasycznego określenia prawa w ogólności, iż ono jest "More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI KS. JÓZEF DEHARBE SI CZĘŚĆ DRUGA ––––––– O siódmym przykazaniu Boskim "Nie kradnij" 1. P. Czego zabrania siódm…More
KATECHIZM
RZYMSKO-KATOLICKI
KS. JÓZEF DEHARBE SI
CZĘŚĆ DRUGA
–––––––
O siódmym przykazaniu Boskim
"Nie kradnij"
1. P. Czego zabrania siódme przykazanie Boskie? O. Siódme przykazanie Boskie zabrania krzywdzić bliźniego na majątku przez rozbój, kradzież, oszukaństwo, lichwę lub jakikolwiek inny niesprawiedliwy sposób. 2. P. Którzy grzeszą rozbojem lub kradzieżą? O. Rozbojem i kradzieżą grzeszą nie tylko rozbójnicy i złodzieje, którzy sami rozbój i kradzież popełniają, lecz wszyscy, którzy im doradzają i pomagają; również ci, którzy rzeczy skradzione kupują, znalezionych nie oddają, lub długów nie płacą. 3. P. Kto grzeszy oszukaństwem? O. Oszukaństwem grzeszy, kto oszukuje bliźniego w kupnie lub sprzedaży na mierze, wadze, pieniądzach lub towarach, kto prowadzi niesprawiedliwe procesy, sędziów przekupuje itp. *4. P. Kto grzeszy lichwą? O. Lichwą grzeszy, kto za rzecz pożyczoną żąda wielkiego procentu, w ogóle każdy, kto korzysta z nędzy bliźniego do własnego wzbogacenia …More