antimonium
antimonium
1.7K
– PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM. Pan Jezus do Anny ArgasińskiejMore
– PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM.
Pan Jezus do Anny Argasińskiej
12:16
antimonium
75.2K
...aż naród Polski upadnie na kolana przede Mną. Dokąd idziesz Polsko?More
...aż naród Polski upadnie na kolana przede Mną.
Dokąd idziesz Polsko?
02:36
Slawek
To co nastąpi, stanie się waszym postem i pokutą. Wy, Polacy, już zanurzeni jesteście w trudnościach i brakach, a tak mało kto z was zwraca się ku …More
To co nastąpi, stanie się waszym postem i pokutą. Wy, Polacy, już zanurzeni jesteście w trudnościach i brakach, a tak mało kto z was zwraca się ku Mnie. Reszta świata otrzyma boleśniejsze leki - wedle potrzeby. Ci, którzy „roztyli się" w dobrobycie i bożkiem swym uznali „sytość", bez względu na głód i nędzę takich, jak oni sami ludzi - których za gorszych uznali - ci spotkają się z tym cierpieniem, które zadają bliźnim swoim. Aby uratować ludzkość, potrzeba powszechnego nieszczęścia, wstrząsu i grozy tak wielkiej, aby runęły ustalone formy życia i w biedzie zjednoczył ich lęk, skoro odrzucili zjednoczenie w miłości.
Dziękuj Mi, dziecko, że was wprowadziłem wcześniej w klęski i zniewolenia, i szybciej z nich wyprowadzę, gdyż to, co spotka świat, po stokroć sroższe będzie.
Chcę pomimo tego, co dzieje się z wami, abyście wy, ludzkość cała, nadal żyli i służyli Mi w pokoju i radości. Pragnę dla was życia w Mojej Obecności i w przyjaźni ze Mną i uczę was tego różnymi sposobami.
Te Słowa, …More
Slawek
Zobaczcie, dzieci, w historii waszej tyle jest krwi, nienawiści, łez i tyle zmarnotrawionych sił, bezskutecznych wysiłków, próżnej nadziei i tak …More
Zobaczcie, dzieci, w historii waszej tyle jest krwi, nienawiści, łez i tyle zmarnotrawionych sił, bezskutecznych wysiłków, próżnej nadziei i tak wiele cierpienia, pomyłek i błędów. A przecież życie wasze może przebiegać w szczęściu.
Kiedy mówicie: „Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi", „przyjdź Królestwo Twoje" - jak Jezus was nauczył - wyznajecie pragnienie powrotu do Praw Moich; czy za słowami nie powinny iść czyny?
Królestwo Moje może objąć ziemię.
Syn Mój wskazał wam, że macie prawo prosić o to i oczekiwać spełnienia obietnicy.
Królestwo Moje zapanuje tam, gdzie będzie szanowana i realizowana Wola Moja tak, jak święta jest ona w niebie. Wolę Moją znacie.
Jezus potwierdził ją swoim życiem, słowami, czynami aż do ofiarnej śmierci - za was. Miłował was aż do śmierci krzyżowej.

A wy, dzieci? Czy się miłujecie? Czy działania wasze, zamiary, słowa i myśli wypływają z miłości?...
5 more comments
antimonium
45K
Jezus -Podaję przez Annę,Moje ostatnie pouczenie. dla Kościoła i ludu MojegoMore
Jezus -Podaję przez Annę,Moje ostatnie pouczenie.
dla Kościoła i ludu Mojego
03:15
stanisław ciućka
Bóg Zapłać. 👍 👏 Nie umiem tylko tak szybko czytać 😀 🤗 KRÓLUJ NAM CHRYSTE 🙏
Slawek
Pytasz Mnie, co oznacza dla Mnie - „Przymierze"? Ponieważ zawrzeć pragnę przymierze z Narodem twoim teraz, jak niegdyś zawarłem je z Abrahamem, z …More
Pytasz Mnie, co oznacza dla Mnie - „Przymierze"? Ponieważ zawrzeć pragnę przymierze z Narodem twoim teraz, jak niegdyś zawarłem je z Abrahamem, z Izraelem, a Syn Mój na Krzyżu ogłosił je całemu rodowi człowieczemu - wyjaśnię ci, czym ono jest:
Przymierze zawrzeć może tylko byt wolny, dlatego tę wolność wyboru ofiarowałem wam. I oto Ja, Pan Nieskończoności, wieczyście niezmienny w Miłości Swojej, daję wam, bytom przeze Mnie powołanym do istnienia, bytom ode Mnie całkowicie zależnym - daję wam wolność, abyście mogli stać się partnerami Moimi. Abyście w pełni wolności zawrzeć mogli - jeśli zechcecie - przymierze ze Mną. Wolni z Wolnym - wedle woli waszej.
Syn Mój przybył, by Swoją Krwią oczyścić was w oczach Moich, przysposobić was, nauczyć, oświecić i czyni to nieustannie, a w każdym pokoleniu zrywają się ludzie - dzieci moje - wołając „chcę", „pragnę żyć z Tobą, Ojcze, w przyjaźni i pokoju".
Przymierze - to przyjaźń, to wspólne działanie w poszanowaniu wzajemnym, w zaufaniu, w miłości.More
2 more comments
antimonium
892
Uzasadnienie oddania Polski Chrystusowi jako Królowi. Wykład ks. profesora Jerzego Bajdy Teologiczne uzasadnienie oddania Polski Chrystusowi jako KrólowiMore
Uzasadnienie oddania Polski Chrystusowi jako Królowi.
Wykład ks. profesora Jerzego Bajdy Teologiczne uzasadnienie oddania Polski Chrystusowi jako Królowi
8 pages