Ngôn ngữ
67

Nhà thờ Áo sẽ bị biến dạng

Dàn hợp xướng thế kỷ 15 của nhà thờ Tu viện quân sự Áo ở Wiener Neustadt sắp sửa bị biến dạng. Ban thượng tế sẽ được gỡ bỏ để tạo chỗ đặt thêm ghế. Thay vào chỗ của ban thượng tế sẽ là một cái bàn. …
Viết một bình luận