Clicks678
PetraB
1

BASILIÁNI ZPÁTKY NA SÁZAVU: Otevřený dopis + Petice

B
V Praze, na svátek sv. Jindřicha, 13.7.2018

Komu: Váženému primasi českému a arcibiskupu pražskému, otci kardinálu Dominiku Dukovi

Váženému otci biskupovi Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice Ladislavu Hučkovi

Vážený otče kardinále Duko, vážený otče biskupe Hučko,

Obracím se na Vás ve velmi naléhavé situaci tímto Otevřeným dopisem, který zároveň posílám do médií (Katolické noviny a další), uveřejňuji na otevřených přístupných webech převážně pro katolickou veřejnost a paralelně tímto otevírám Petici, viz níže.

Dne 4. července 2018 jsem se zúčastnila poutě ke svatému Prokopu do Sázavského kláštera. Je mojí velkou ostudou, že, vzhledem k mému věku, pouť ke svatému Prokopu na Sázavu byla první poutí ke svatému Prokopu v mém životě. Možná však dobře v tom smyslu, že jsem se na tamější aktuální situaci, se kterou jsem se na tomto posvátném národním místě setkala, mohla dívat jaksi nezaujatě.

Zkrátím můj Otevřený dopis, tím, že řeknu, že jsem po celou pouť vnímala, že pouť má duchovně na mnohem víc. Zprvu jsem nechápala, v jakém smyslu. Až se mi vyjasnilo, při kázání rajhradského otce opata, když popisoval, jak s bratry benediktýny plánovali, že část z nich obsadí Sázavský klášter a ostatní je z rajhradské benediktýnské komunity budou navštěvovat a podporovat. Správně poznamenal, že se však nikdy tak nestalo. Okamžitě jsem zpozorněla: PROČ?

Na tuto otázku mi při následujícím agapé po mši svaté neuměl nikdo z tamějších odpovědět, proč k obsazení kláštera rajhradskými mnichy nedošlo. Jen ještě při mši svaté jsem se také z kázání otce opata dozvěděla, že otec Radim, tamnější administrátor farnosti, plánuje v klášteře zřídit jakési „duchovní centrum“, už při vyslovení mě zamrazilo… Podpořena billboardy Evropských fondů, které na mě nepřátelsky civěly již po příchodu do svatého sázavského areálu.

Odpověď na sebe však nenechala dlouho čekat. Je to přece nadmíru jasné, vážení otcové: svatý Prokop od počátku chtěl na tomto místě jen a pouze STAROSLOVĚNSKOU MŠI SVATOU (!) a žádnou jinou, důvod, proč klášter zakládal. Tento fakt zkrátka žádný církevní historik ani prelát popřít nemůže a žádná jiná církevní komunita, která by obsadila tento svatý klášter, ale nepřinesla by do Sázavského kláštera zpět staroslověnskou mši svatou, požehnání od svatého sázavského opata zkrátka nedostane.

S o to větším politováním želím, promiňte mi, vážení otcové, ale křivdu, která byla učiněna na bratrech basiliánech v uplynulých letech, kteří byli, za Vašeho předchůdce, vážený otče kardinále, ze Sázavského kláštera vyhnáni. Za kterých, jak známo, se při tamější mši svaté děly zázraky! Jaké větší souhlasné gesto svatého Prokopa bychom snad ještě chtěli?

Po kolikáté v historii tohoto svatého místa s vyhnáním basiliánů tím zároveň byla vyhnána z kláštera i staroslověnská mše svatá a nahrazena latinskou? Co, žel, více… Co by na to asi dnes řekl, či lépe: říká svatý Prokop v Nebi, když už ani ne latinská, ale (promiňte mi) duchovně jaksi vyprázdněná Novus Ordo zní ze svatých prostor tohoto národního duchovního skvostu? Tomu přece svatý Prokop nikdy nepožehná! Když nepožehnal ani latinskou svatou mši ve zdech tohoto klátera, kterou, i těsně před svou smrtí, na smrtelné posteli, de facto označil za tu, která do tohoto kláštera nepatří, řečeno velmi jemně. (Prorokoval, že bratři i se staroslověnskou mší svatou vydrží v klášteře ještě nějaký čas, než budou vyhnáni a přijata zde mše západní, latinská, že se ale zase navrátí. Tak se, jak známo, i stalo.)

Prosím Vás tímto, vážení otcové, a ve jménu Petice, kterou tímto otevírám, za znovuobsazení Sázavského kláštera basiliány, abyste napravili křivdu, která byla basiliánům, a tím svatému Prokopu, učiněna a bratry basiliány pozvali zpět k osazení Sázavského kláštera.

Dovolím si podotknout, že do té doby, než se tak stane, nemůže český národ očekávat požehnání svatého Prokopa, bez kterého však, vzhledem k jeho významu pro českou katolickou církev, jakož i pro celý český národ, se zkrátka jako národ neobejdeme a bez něhož se duchovně, a tím ani národně, nikdy nemůžeme povznést a nepovzneseme.

Zároveň tímto Otevřeným dopisem, a následující Peticí, žádám o okamžité zastavení záměrů a jakýchkoliv zásahů, ať už tak zvaně rekonstrukčních či jakýchkoliv jiných, do prostor tamějšího sázavského kostela v klášterním areálu, klášterního areálu i kláštera samotného v následující době, než bude klášter předán zpět do rukou bratří basiliánů, kteří převezmou přímou zodpovědnost za celý Sázavský klášter a jeho řádnou správu. Před svatým Prokopem i před Bohem.

Děkuji, že jste mě vyslechli a že, jak pevně věřím, s kladným výsledkem vyslechnete i Petici za znovuobsazení Sázavského kláštera basiliány, kterou tímto otevírám a v dohledné době předám.

Věřím také a pevně doufám, že patřičné kroky k pozitivnímu výsledku počnete činit bezodkladně a nebudete čekat s vyřízením, než Petici předám. Duchovní úpadek našeho národa, který tak správně vnímáte, vážený otče kardinále a který Vás nenechal v klidu a vehnal Vás až do občanského soudního sporu proti provozovatelům té bezostyšně našeho Pána Ježíše Krista urážející hry v Brně. Za což Vám my, členové katolické církve v České republice, upřímně a velice děkujeme!

S úctou a přáním Božího požehnání

Mgr. Petra Bostlová, představená laického hnutí Mariánské společenství, absolventka thelogie a křesťanské archeologie

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…/basiliani-zpatk…
snakee