Clicks31
vi.news

Burke, thật "thiếu thành thật" khi xóa bỏ độc thân linh mục dưới cái cớ của khu vực Amazon

Thực sự là "không trung thực" khi tuyên bố rằng Hội nghị Amazon xử lý tình trạng độc thân giáo sĩ "cho riêng khu vực đó", Hồng y Raymond Burke nói với LifeSiteNews.com (ngày 20 tháng 6).

Việc xóa bỏ tình trạng độc thân cho khu vực đó sẽ ảnh hưởng đến toàn Giáo hội, ông nói thêm, "Các Giám mục Đức sẽ yêu cầu việc nới lỏng tương tự."

Burke đã chỉ ra rằng độc thân linh mục có nguồn gốc Tông đồ và Thượng hội đồng không có quyền đặt câu hỏi về độc thân linh mục.

#newsUkbppuimmu