malgorzata__13
malgorzata__13
3665

Kardynał Hlond był propagatorem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

Jak wynika z różnych dokumentów o. Kazimierz przejęty ideą intronizacji, ukazaną przez Rozalię, o wszystkim informował swojego przełożonego, generała zakonu o. Piusa. Ten z kolei uznał, że rzeczywiście …More
Jak wynika z różnych dokumentów o. Kazimierz przejęty ideą intronizacji, ukazaną przez Rozalię, o wszystkim informował swojego przełożonego, generała zakonu o. Piusa. Ten z kolei uznał, że rzeczywiście stosownym będzie przedłożyć tę sprawę kard. Hlondowi. Uczynił to już wiosną 1939 roku. Kardynał natomiast, chcąc wykluczyć wszelkie podejrzenia o chorobę psychiczną, nakazał, aby Celakówna została zbadana przez lekarza neurologa/23/.
Ojciec Pius nie zniechęcając się zdrowym dystansem ze strony kard. Hlonda do idei intronizacji Serca Bożego, pisze w końcu 20 IV 1939 roku do Prymasa memoriał z prośbą o dokonanie aktu intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w narodzie i państwie polskim. Powołując się na Celakównę, choć nazwisko mistyczki nie jest podane, o. Przeździecki wskazuje akt, jako szansę ocalenia Polski przed wybuchem II wojny światowej.
Nie wiadomo z jakich powodów, czy na skutek objawień Celakówny, czy też na skutek realnie wzrastającego niebezpieczeństwa wojny, jeszcze 30 …More
malgorzata__13
Pewnego razu Rozalia ujrzała w duszy swój sąd: «Byłam w duchu przeniesiona gdzieś w wieczną krainę i zdawało mi się, że umieram. Po śmierci stanęłam …More
Pewnego razu Rozalia ujrzała w duszy swój sąd: «Byłam w duchu przeniesiona gdzieś w wieczną krainę i zdawało mi się, że umieram. Po śmierci stanęłam na sąd Boży. Zobaczyłam Pana Jezusa ogromnie poważnego i pełnego majestatu, przychodzącego sądzić. Nic nie mogę przyrównać, bo nie ma takich porównań, jak Pan Jezus wyglądał. Pan Jezus przyszedł z krzyżem. Nie jest to sąd taki, na którym by nas pytano o tę lub inną rzecz, lecz my sami widzimy, cośmy uczynili.
Anioł Stróż przyniósł księgę mego życia, w której było wszystko zapisane. Wtedy Pan Jezus zwrócił na mnie swój wzrok bardzo łaskawy, nie jak Sędzia, ale jak Ojciec, i ja się przestałam bać. Wtedy zawołał głosem wielkim: «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni.»
Nic nie mówiłam, tylko czekałam na wyrok. Wtedy Pan Jezus zwraca się do mnie i mówi: «Moje drogie dziecko! Za twoje miłosierdzie i wyrozumiałość dla bliźnich pójdziesz prosto ze Mną się połączyć. Umieszczę cię blisko …More
malgorzata__13
Rozalia usłyszała głos wewnętrzny: «Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat... Straszne są grzechy Narodu polskiego. Bóg chce go ukarać. Ratunek …More
Rozalia usłyszała głos wewnętrzny: «Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat... Straszne są grzechy Narodu polskiego. Bóg chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu.»
Za chwilę zobaczyłam na tym placu pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa tak olbrzymich rozmiarów, że nic, żaden dom nie da się do tego przyrównać ani żaden kościół. Pan Jezus był tak wysoko postawiony na tym pomniku, że nie tylko cała Polska, ale cały świat mógł Go widzieć. Jak ten pomnik wyglądał, jak ludzie wszyscy całego świata widzieli Pana Jezusa, tego ja pojąć ani opisać nie potrafię, bo rzeczy Bożych, rzeczy duchowych nie można wypowiedzieć ludzkim językiem. Oczy wszystkich były zwrócone do Pana Jezusa, który stał w prześlicznej jasności nad całym światem.
Przy tym pomniku składali ludzie ofiary ze wszystkich stanów, również w postaci ślicznych kwiatów o kolorze białym i czerwonym. Jaka to była dekoracja, to można ją tylko przyrównać do nieba, nie do ziemi. Ten nieznajomy daje mi do zrozumienia …
More
One more comment
malgorzata__13
305

Papież a problemy z wymiarem sprawiedliwości

Potrzebę rozwijania sprawiedliwości respektującej godność i prawa osoby ludzkiej podkreślił papież Franciszek, spotykając się z delegacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego. W obszernym …More
Potrzebę rozwijania sprawiedliwości respektującej godność i prawa osoby ludzkiej podkreślił papież Franciszek, spotykając się z delegacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego. W obszernym przemówieniu poruszył szereg problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością. Wskazał, m.in. na niebezpieczeństwa takich manipulacji, jak wzywanie do zemsty i przemocy przez media czy polityków, i to nie tylko w stosunku do winnych, ale nawet tylko podejrzanych.
ekai.pl/…/papiez-o-handlu…
malgorzata__13
1313

Zbadają wysiłek koni

"Obliczyliśmy, że konie ciągnące wóz z turystami poddawane są zbytnim przeciążeniom. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania przeciążania zwierząt pociągowych ładunkiem ponad ich siły. Myślę, że dzisiejsze …More
"Obliczyliśmy, że konie ciągnące wóz z turystami poddawane są zbytnim przeciążeniom. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania przeciążania zwierząt pociągowych ładunkiem ponad ich siły. Myślę, że dzisiejsze badania dowiodą, że konie są przeciążane. Z naszych wyliczeń wynika, że konie ciągną o 500 kg za dużo" - powiedziała Anna Plaszczyk z fundacji Viva.
nauka.wiara.pl/doc/2214890.Zbadaja…
malgorzata__13
"Nie można być chrześcijanami bez łaski Ducha Świętego, który daje nam siłę do miłości" W obliczu wielu naszych małostkowości, egoistycznych interesów …More
"Nie można być chrześcijanami bez łaski Ducha Świętego, który daje nam siłę do miłości"
W obliczu wielu naszych małostkowości, egoistycznych interesów, Paweł wznosi uwielbienie, unosi się w adoracji i prosi Ojca, aby nam zesłał Ducha Świętego, dał nam moc do kroczenia naprzód, pozwolił nam zrozumieć miłość Chrystusa i aby Chrystus umocnił nas w miłości. Mówi Ojcu: «Dziękuję, bo jesteś w stanie uczynić to, czego nawet nie odważamy się pomyśleć»" - zaznaczył Franciszek.
ekai.pl/…/franciszek-lask…
malgorzata__13
1318

"Najbliżsi Obcy" - sprawa Gender a szkoła polska

malgorzata__13
"Polska Telewizja Publiczna będzie za darmo emitować 30-sekundowy spot, promujący związki partnerskie o charakterze homoseksualnym i potrzebę ich prawnego …More
"Polska Telewizja Publiczna będzie za darmo emitować 30-sekundowy spot, promujący związki partnerskie o charakterze homoseksualnym i potrzebę ich prawnego uznania."
Genderyzm powraca i kontratakuje.
Pytanie zasadnicze - dlaczego takie "związki" trzeba promować? Z tego państwo nie ma żadnych korzyści,więc nie ma powodu abyśmy finansowali takie abstrakcje jak "związki" osób tej samej płci, gdy jednocześnie ojczyzna wymiera bo państwo ani myśli by pomóc młodym małżonkom w dostępie do mieszkań lub by chociaż zapewnić im godziwą pracę.
Taka nienormalność w Polsce nie przejdzie,naród nie jest tak zniszczony dobrobytem jak na zachodzie by wydawał własne potomstwo na żer deprawatorów.Wstręt do wynaturzeń jest w nas genetycznie wbudowany dlatego genderyzm w Polsce jest bez przyszłości.
malgorzata__13
6365

Kościół jest Ciałem Chrystusa

Proszę was, dzisiaj w domach weźcie Biblię i przeczytajcie 37 rozdział proroka Ezechiela, nie zapomnijcie! Jest bardzo piękny!. Bóg żąda od proroka, by przyzywał nad nimi ducha. W tym momencie, kości …More
Proszę was, dzisiaj w domach weźcie Biblię i przeczytajcie 37 rozdział proroka Ezechiela, nie zapomnijcie! Jest bardzo piękny!. Bóg żąda od proroka, by przyzywał nad nimi ducha. W tym momencie, kości zaczynają się zbliżać do siebie i jednoczyć, wyrastają na nich najpierw ścięgna, a następnie skóra. W ten sposób tworzy się ciało kompletne i pełne życia (por. Ez 37,1-14). To właśnie jest Kościół! Jest arcydziełem, arcydziełem Ducha, który wzbudza w każdym nowe życie Zmartwychwstałego i stawia nas jednego obok drugiego, jednego w służbie drugiego i dla wsparcia drugiego, czyniąc w ten sposób z nas wszystkich jedno ciało, budowane w komunii i miłości.
papiez.wiara.pl/doc/2213165.Kosciol…
rex
Stefix reaktrywacja? 😎
Królowanie Chrystusa na wieki
oczy_szeroko_otwarte 2014-10-25 19:26:54 Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem (!) ================================================= .......…More
oczy_szeroko_otwarte 2014-10-25 19:26:54
Boże obdarz Kościół Twój jednością i pokojem (!)
=================================================
.......czy mozna osiagnac jednosc bez znalezienia Prawdy i trwania w Tej Prawdzie ???
4 more comments
malgorzata__13
291K

Papieżowi udało się poruszyć Kościół

Ktoś porównał ten synod do Soboru Watykańskiego II i coś w tym jest – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Lombardi. – Jak Jan XXIII poprzez sobór wprawił w ruch Kościół powszechny, oczywiście w …More
Ktoś porównał ten synod do Soboru Watykańskiego II i coś w tym jest – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Lombardi. – Jak Jan XXIII poprzez sobór wprawił w ruch Kościół powszechny, oczywiście w szerszej perspektywie, dotyczącej wszystkich wymiarów życia kościelnego, tak Papież Franciszek wprawił w ruch Kościół powszechny w odniesieniu do jednego tylko zagadnienia, a mianowicie rodziny, który jest jednak tematem bardzo angażującym. Udało mu się zaangażować wspólnotę Kościoła na wszystkich szczeblach: rozpoczął to od konsultacji we wspólnotach, potem włączył kolegium kardynalskie na konsystorzu, następnie wszystkich przewodniczących episkopatów na tym synodzie, a teraz konferencje biskupów na całym świecie i w końcu powróci się do synodu zwyczajnego z poszerzoną reprezentacją biskupów, a także obserwatorów i audytorów, którzy będą przedstawicielami ogółu wspólnoty Kościoła.
kosciol.wiara.pl/doc/2213733.Papiezo…
malgorzata__13
Pan Tatulek znowu podrzuca na forum kukułcze jaja.Rodzice zapewne starali się wychować Pana Tatulka na katolika a ot,co wyszło.Zaprawdę,chcielibyśmy …More
Pan Tatulek znowu podrzuca na forum kukułcze jaja.Rodzice zapewne starali się wychować Pana Tatulka na katolika a ot,co wyszło.Zaprawdę,chcielibyśmy wiek uszanować, dlatego prosimy by świętości nie szargać i młodzieży lekkimi obyczajami nie gorszyć.
Niech Tatulek zamieszcza takie rzeczy aby się ich potem nie wstydzić przed wnukami.
malgorzata__13
" Płacę podatek kościelny, więc kto ośmieli się odmawiać mi Komunii? Coś to tak wygląda, jak ze ślubami dla homoaktywistów. Ludzie coraz częściej mają …More
" Płacę podatek kościelny, więc kto ośmieli się odmawiać mi Komunii? Coś to tak wygląda, jak ze ślubami dla homoaktywistów. Ludzie coraz częściej mają w nosie małżeństwo i w ogóle się nie pobierają, a „geje” pobrać się muszą, i to koniecznie w kościele."
gosc.pl/doc/2210845.Pobozno…
Świetny tekst,ujmuje istotę rzeczy,chrześcijanie przestali traktować Ewangelię poważnie,spoganieli,więc grzesznicy starają się zastąpić naszą gorliwość swoją własną, w trosce by życie sakramentalne całkiem nie padło.To są skutki analfabetyzmu religijnego o jakim mówił Benedykt XVI zanim abdykował z urzędu.
I jeszcze jedna sprawa z tego artykułu:
"Ośmielę się twierdzić, że domaganie się zgody Kościoła na Komunię dla cudzołożnych nie ma nic wspólnego z czcią dla Jezusa i pragnieniem przyjmowania Go. Nie bierze się z miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii, tylko z lekceważenia Go."
Bój jaki się rozpoczął na Synodzie sprawi że sami katolicy zreflektują się że jak to jest,grzesznicy walczą o przystęp do sakramentów …More
27 more comments