Ngôn ngữ

Lượt xem
60
Tôi đã bảo với Hồng Y Zen, rằng chúng tôi sẽ không tái hiện trường hợp của Mindszenty

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYyrazcxuql

Viết một bình luận …