sedrun.news.com.
1470
predex
X prof Tasdeusz Guz już dawno powinien być Biskupem Lublina, ma coś do powiedzsenie w przeciwieństwie do obecnego Budzika, niestety intelektualnie cienizna.