Clicks409
grafix
Zakazany rozdział: Izajasz 53 w Hebrajskiej Biblii. Nawracanie (się) Żydów.More
Zakazany rozdział: Izajasz 53 w Hebrajskiej Biblii.

Nawracanie (się) Żydów.