vi.news
78

Thần chú thuận phá thai: Tổng Giám mục Martin gọi phá thai là "an toàn, hiếm và hợp pháp"

Luật phá thai ở Ireland nên cho phép phá thai “vì nó hiếm, an toàn, và hợp pháp”, Đức Tổng Giám mục Eamon Martin của Armagh, Tổng giáo chủ Ireland, nói với RTE News của Ireland (27 tháng 5).

OnePeterFive.com (30 tháng 5) đã trao đổi với văn phòng báo chí của Martin về câu nói không may này. Người trả lời phỏng vấn Martin Long trả lời rằng các từ “được đưa ra khỏi bối cảnh”.

Nhưng OnePeterFive.com hỏi lại rằng liệu tại bối cảnh nào mà câu thần chú “an toàn, hợp pháp và hiếm” có thể có ý nghĩa.

Chỉ sau đó, người báo chí thừa nhận rằng Martin “không nên nói câu nói” mà ban đầu được thốt ra bởi [Thủ tướng Ireland] Leo Varadkar [đáng ghét].

Hình ảnh: Eamon Martin, RTE News, #newsUaeybvcdik

00:21