Clicks1.5K

Posolstvo: Trevignano Romano 6. apríla 2021

Posolstvo: Trevignano Romano 6. apríla 2021

Dcéra moja, ďakujem ti, že si ma prijala do svojho srdca, cítim, že by si rada pomohla všetkým, ktorí to potrebujú.
Niekedy je to ťažké, musíš im povedať iba jednoduché slová, vďaka ktorým môžu pochopiť, čo je najlepšie riešenie pre tieto časy: vložte svoje utrpenie, svoje obavy k nohám môjho Syna, s úprimným srdcom a v modlitbe.

Deti, keby ste vedeli, aké vzácne ste v Jeho očiach, ale musíte sa modliť, veľa sa modliť. Deti moje, nebojte sa čias, ktoré prídu, pokiaľ mu budete verní, a nič vás nebude môcť znepokojiť.

Deti, obrátenie je naliehavé, lebo čas sa naplnil, nenechajte sa zlákať vecami tohto sveta, lebo vás čoskoro všetkého zbavia, ale radosť a vyrovnanosť budete môcť mať iba s Božou pomocou.

Nedajte sa oklamať slovami Zlého, ktorý ponúka ľahké riešenia, ale ktoré sú nebezpečné pre vaše duše. Moji milovaní, vírusy sa budú šíriť rovnako brutálne ako diabol, ale vašou spásou môže byť iba Ježiš.

Modlite sa za Cirkev, kde zmätok zrúti jej stĺpy. Milujte sa navzájom, aby ste vydali svedectvo o Božej láske a buďte pravými apoštolmi. Teraz vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

alianciazanedelu.sk/archiv/8702