henryk33
333
Królowa Polski - zaufała Temu Narodowi - Nie zapominajcie o tym Narodzie Polski