Clicks7.5K
defendfaith
13

Exorcista Biskup Gemma - rozhovor o Medžugorí - Absolútne démonské zjavenie

Rozhovor s Monsignorom Gemmom o Medžugorí.

Monsignor Gemma je biskup - exorcista - jeden z najuznávanejších exorcistov, bez zbytočnej popularity a zviditeľňovania sa...

Vaša Excelencia, ako definovať Medžugorie?


- Ide o jav celkom diabolský, okolo ktorého sa točí veľa temných záujmov. Svätá matka Cirkev, ktorá mnoho o tomto fenoméne môže hovoriť, už oznámila, ústami biskupa Mostareho, verejne a oficiálne, že Madonna sa nikdy neobjavila v Medžugorí a že celý tento humbuk je dielom démona.

Excelencia hovorí o "temnom podnikaní"...?

- Hovorím o "špine diabla", čo je o peniazoch, alebo o čom inom by to bolo? V Medžugorí sa všetko točí okolo peňazí: púte, prenajímacie domy, predaj drobností. Využívať dobrú vieru tých úbožiakov, ktorí tam idú lebo si myslia, že Gospa je Madonnu (čo zaručene nie je). Falošní vizionári vedú finančne bohatý a pohodlný život. Nezdá sa mi, že by boli obetavými ľudmi. Takže pre spoločnosť s tými, ktorí podporujú teno hlučný podvod, nepochybne majú všetky dôvody presvedčiť ľudí, že uvidia Pannu Máriu a pohovoria si s ňou.

Monsignor Gemma, či už je toto vaše konečné rozhodnutie? Nezmeníte názor?

- Môže to byť inak? Tí, ktorí tvrdia, že majú kontakt s Matkou Božou, ale v skutočnosti sú inšpirovaní iba satanom, vytvárajú hluk a zmätok medzi veriacimi, z úplne neospravedlniteľných motívov a ziskov. Premýšľajte tiež o neposlušnosti, ktorá bola namierená proti Cirkvi: ich duchovného vodcu - brata vylúčeného z františkánskeho rádu a suspendovaného - at divinis - ktorý stále vysluhuje nezákonne sviatosti. A mnoho kňazov z celého sveta, a to napriek výslovným zákazom Svätej stolice - naďalej organizujú púte do Medžugoria, alebo sa ich účastnia. To je urážka! Prosím pochopte, prečo hovorím o zmiešaní záujmov, osobných a diabolských; komunita falošných vizionárov a ich pomocníkov, spolu s diablom pôsobí rozkol medzi veriacimi a cirkvou. Už ani tí najviac poslušní veriaci nepočúvajú cirkev, ktorá - opakujem - od počiatku varovala pred hrozbou zjavenia v Medžugorí. (Poznámka - aj taký Gabriel Amorth neposlúchal cirkev keď sa postavil proti učiteľskému úradu aj proti exorcistovi ktorý mu bol nadriadený - Gemmovi a robil Medžugorju reklamu).

- Čo potom vizionári vidia - nevidia azda Pannu Máriu?

V skutočnosti, oni vidia Satana v jednom zo svojich prevlekov. Vzhľadom k tomu, že Satan má v záujme rozdeliť čo najviac cirkev, proti sebe prítomných priaznivcov - tých ktorí obhajujú medžugorje proti cirkvi, ktorá medžugorje neuznala a ani uznať nikdy nemôže!

Ale to nie je nič nové: rovnako Sv. Pavol hovorí, že diabol sa môže prejavovať ako anjel svetla, a ktorý môže využívať rôzne inkarnácie. Urobil tak napríklad pri Sv. Gemme Galganiovej. Celé toto zjavenie je jeho paródiou a môžem vás uistiť, že inšpiruje falošných vizionárov, od začiatku k ilúzii ľahko zarobených peňazí.

- Vaša Excelencia ako sa dajú definovať títo vizionári...

Stačí sa pozrieť na to, ako sa oni správajú: sú neposlušní Cirkvi. Mali by odísť a začať žiť vlastný život, ale oni aj naďalej propagujú svoje lži kvôli zisku, a preto hrajú satanský hru! Moje myšlienky okamžite zamieria k Sv. Bernadette, vizionárke z Lurdov: jemný tvor - chcela zanechať svoj vlastný život a zvolila si celým srdcom slúžiť Pánovi. Namiesto toho, podvodníci z Medžugoria aj naďalej si žijú pohodlne vo svete, bez vykazovania akéhokoľvek druhu lásky, lásky k Bohu, alebo lásky k cirkvi.

- Medžugorskí priaznivci tvrdia, že Svätá stolica sa nikdy nevyjadrila k tejto téme.


To je ďalšia lož! Ako som už uviedol skôr, Vatikán zakázal púte kňazom na mieste zjavenia a ustanovil dozor dvoch po sebe idúcich biskupov, Monsignora Zaniča a Monsignor Periča. S nimi som hovoril ja osobne a obaja zdieľajú so mnou svoje pochybnosti. Pravdou je, že keď Biskup Mostare hovorí, že Cirkev je Kristus, tým myslí, že ku Kristovi je daná moc Svätej stolici, mali by sme ju teda počúvať. Svätá stolica vždy vyjadrovala svoj názor na slová biskupa Mostaru, že Medžugorie je diabolský podvod.

- Tí istí zástancovia naznačujú, že je v Medžugorí každý rok, rekordný počet konverzií a zázrakov...


Toto je skreslené. Okrem toho, kto má všetky tieto konverzie? Pochopte prosím, ak sa niekto kajá, je to jednoducho preto, že má určité predispozície, pretože to môže nahliadnuť do jeho hlbín duše, pretože vie, ako prijať dar Ducha. Myslite na Sv. Pavla: on konvertoval na ceste. Čo by sme mali robiť? Máme ísť von na cestu a počkať na konverziu?

Čo sa týka zázrakov, ako exorcista vám to vám poviem osobne takto. Chcem na príhovor Panny Márie Ružencovej, aby ma v Pompejách vyslyšala, za uzdravenie niekoho z mojej rodiny. Napriek tomu sa toto uzdravenie neudeje hneď, aj keď Matka Božia sa tam zjavuje. No k uzdraveniu príde neskôr a ja to pripíšem miestu Pompeje, lebo tam som bol. Vpravde je to inak - ak verím (ide o moju vieru, nie o miesto), nech uzdravenie príde interne alebo externe, neznamená to, že Mária musí byť odhalená.

- Vaša Excelencia, aké stanovisko má Svätý Otec Benedikt XVI. k Medžogorju?


Musím upozorniť na skutočnosť, že ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, vydal mons. Ratzinger, dva oficiálne dokumenty nepriaznivé pre Medžugorie, rovnako ako zákaz pre kňazov a duchovných aby sa zúčastňovali púte v Medžugorí...

- Na druhej strane sa hovorí, že Ján Pavol II. bol presvedčený o dobrom charaktere zjavení.


Úplne nepreukázaný príbeh. Zdôrazňujem však, že osobné názory kohokoľvek v cirkvi, sú iba jeho vlastným videním a v žiadnom prípade nemôžu predstavovať akt magistéria.

Skrátený rozhovor na CatholicTruthScotland.com.
One more comment from defendfaith
defendfaith
Amen...